Hello volunteer อัศจรรย์พลังอาสา ภาคอีสาน

ระยะเวลาทำกิจกรรม : 9 วัน

กิจกรรม “รักล้างมือ” WORKSHOP เรียนรู้การทำสบู่ก้อน และร่วมเป็นอาสาสมัครทำสบู่ เพื่อส่งต่อการสร้างสุขอนามัยในกลุ่มเด็กและพื้นที่ขาดแคลนทางอีสาน จำนวน 5,000 ก้อน […]

อ่านต่อ…

กิจกรรม Inspiring TH Hello volunteer ภาคเหนือ

ชวนอาสาสมัครร่วมทำ “เครื่องกรองอากาศสู้ฝุ่นพิษ” ร่วมมือกับ ศูนย์การเป็นเลิศทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งต่อให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาคเหนือ จำนวน 50 เครื่อง […]

อ่านต่อ…

กิจกรรม Inspiring TH Hello volunteer ภาคใต้

กิจกรรม “สื่อการเรียนการสอนน้องแปรงฟัน” ร่วมมือกับ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่งต่อให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาคใต้ จำนวน 2,000 ชุด […]

อ่านต่อ…

ดาวน์โหลดสื่อการสอน “แปรงสนุก ฟันสะอาด ยิ้มหวานทุกคน”

แปรงสนุก ฟันสะอาด ยิ้มหวานทุกคน
ร่วมเรียนรู้ 3 ข้อ ดูแลฟันลูกรัก 3 เรื่องแปรงดี เลือกเป็น และ 3 ท่า ช่วยลูกแปรงฟันเพลิน ร่วมช่วยกันดูแลฟันและป้องกันปัญหาฟันผุที่จะเกิดขึ้นกับลูกรักของเรา […]

อ่านต่อ…

สื่อการเรียนการสอนแปรงฟัน – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปากพะยูน จ.พัทลุง

สื่อการเรียนการสอนแปรงฟันถึงมือน้องๆเรียบร้อยแล้วค่ะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปากพะยูน ส่งภาพน่ารักของน้องๆ กับสื่อการเรียนการสอนแปรงฟัน มาให้ค่าา […]

อ่านต่อ…

ส่งมอบสื่อการเรียนการสอนแปรงฟัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาคใต้

ส่งมอบสื่อการเรียนการสอนแปรงฟัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาคใต้ ได้แก่จังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สุราษฎร์ธานี ปัตตานี พังงา […]

อ่านต่อ…

ปลุกพลังเปลี่ยนไทยร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.

ชวนอาสาสมัครร่วมทำสื่อการสอน “น้องแปรงฟัน” และบริจาคแปรงสีฟัน-ยาสีฟันเด็กอายุ 3-6 ขวบ และยาสีฟันสำหรับเด็กที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์รสหรือกลิ่นใดก็ได้ […]

อ่านต่อ…

รวมภาพบรรยากาศ : สื่อการเรียนการสอนน้องแปรงฟัน

แคมแปญ Hello volunteer อัศจรรย์พลังอาสา ในโครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย จะชวนทุกคนลงภาคใต้ จับมือกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชวนอาสาสมัครร่วมทำ สื่อการเรียนการสอนน้องแปรงฟัน […]

อ่านต่อ…