Hello volunteer อัศจรรย์พลังอาสา ภาคอีสาน

ระยะเวลาทำกิจกรรม : 9 วัน
สถานที่ : โถงลานต้อนรับ ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม : วันเสาร์ที่ 29 กพ. – วันอาทิตย์ที่ 8 มีค. 2563 (หยุดทำการวันจันทร์ที่ 1 มีค.63) เวลา: 09.30 – 19.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : โถงลานต้อนรับ ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเป็นมาของโครงการ

ข้อมูลจาก กรมอนามัย เปิดเผยว่าวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดให้เป็นวันล้างมือโลก(Global Hand Washing Day) เพื่อเป็นการรณรงค์และกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชากรทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญในเรื่องของการล้างมือด้วยสบู่อย่างถูกวิธีเป็นประจำ ซึ่งเป็นการป้องกันการติดเชื้อโรคที่สำคัญได้ทางหนึ่ง ข้อมูลจากองค์การยูนิเซฟ พบว่าในแต่ละปีมีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีทั่วโลก เสียชีวิตจากโรคอุจจาระร่วงประมาณ 3.5 ล้านคน และโรคปอดบวมประมาณร้อยละ 25 ในส่วนของประเทศไทย สำนักระบาดวิทยารายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 1 ตุลาคม 2561 มีผู้ป่วยอุจจาระร่วง 946,483 รายและมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 130,488 ราย เสียชีวิต 21 ราย และโรคมือเท้าปากมีผู้ป่วย 55,070 รายไม่มีผู้เสียชีวิต โดยมือของเราสามารถนำเชื้อโรคมากมาย สามารถติดต่อผ่านการสัมผัส เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ อุจจาระร่วง โรคมือเท้าปาก เป็นต้น

รู้หรือไม่?? เด็กไทยในภาคอีสานมีปัญหาท้องร่วงมากที่สุด เพราะสุขอนามัยคือเรื่องสำคัญของทุกคน ด้วยจำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาคอีสานมีจำนวนเยอะมากที่สุดในประเทศไทย ปัญหาที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือ โรคติดต่อ เพราะฉะนั้น การ“ล้างมือ” จะช่วยลดการระบาดของโรคติดต่อในเด็กได้ ปัญหาความเจ็บป่วย และโรคติดเชื้อต่างๆ โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนนั้นเป็นปัญหาสำคัญที่ผู้เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันปกป้องให้เด็กปราศจากโรคและลดการแพร่ระบาด เพราะเด็กถือเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศ

ด้วยการนี้โครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย ตอน Hello volunteer อัศจรรย์พลังอาสา ภาคอีสาน จึงได้มีกิจกรรม “รักล้างมือ” WORKSHOP เรียนรู้การทำสบู่ก้อน และร่วมเป็นอาสาสมัครทำสบู่ เพื่อส่งต่อการสร้างสุขอนามัยในกลุ่มเด็กและพื้นที่ที่จำเป็นของภาคอีสาน จำนวน 5,000 ก้อน

วัตถุประสงค์กิจกรรม

  1. สร้างกิจกรรมความร่วมมือในภูมิภาค โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ในพื้นที่ภาคอีสาน หน่วยงานที่ดูแลปัญหาของแต่ละพื้นที่
  2. เกิดเป็นอาสาสมัครภาคในพื้นที่ จิตอาสาหน้าใหม่ ที่ตะหนักถึงปัญหาในบริเวณพื้นที่ของตนเอง พร้อมการร่วมลงมือของคนในพื้นที่ส่งต่อให้กันในพื้นที่
  3. เกิดเป็นกระบวนการความรู้เกี่ยวกับเรื่องกระบวนการการทำสบู่ง่ายๆได้ด้วยตนเอง
  4. สร้างความตะหนักเกี่ยวกับการมีสุขอนามัยที่ดีทั้งของตนเองและคนรอบข้าง

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม “รักล้างมือ” WORKSHOP เรียนรู้การทำสบู่ก้อน และร่วมเป็นอาสาสมัครทำสบู่ เพื่อส่งต่อการสร้างสุขอนามัยในกลุ่มเด็กและพื้นที่ขาดแคลนทางอีสาน จำนวน 5,000 ก้อน

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม : วันเสาร์ที่ 29 กพ.  – วันอาทิตย์ที่ 8 มีค. 2563 (หยุดทำการวันจันทร์ที่ 1 มีค.63)

เวลาร่วมกิจกรรม : 09.30 – 19.30 น.

สถานที่จัดกิจกรรม : โถงลานต้อนรับ ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ร่วมบริจาค : เบสกลีเซอรีนแบบใส

สถานที่จัดส่ง : โครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย กิจกรรมอาสาสมัครชวนกันล้างมือ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ม.ขอนแก่น 123 ม.16 ถ.มิตรภาพ ต.ในมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002123 ถ.มิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002

สอบถามเพิ่มเติม : 064-4144222 , 094-2784222

การเดินทางไปร่วมกิจกรรม

หน่วยงานร่วมมือ

  1. โรงพยาบาลสิริณธร
  2. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น