กิจกรรม Inspiring TH Hello volunteer ภาคเหนือ

ภาค : ภาคเหนือ
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม : วันที่ 12 - 20 มกราคม 2563
สถานที่จัดกิจกรรม : ลานกิจกรรม ชั้น 3 โซนหน้า education zone ศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

ความเป็นมาของโครงการ

องค์การอนามัยโลก(WHO) กำหนดให้ PM2.5 จัดอยู่ในกลุ่มที่1 ของสารก่อมะเร็ง อาทิ ปรอท แคดเมียม อาร์เซนิก หรือ โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ตั้งแต่ปี 2556 และยังเป็นสาเหตุ 1 ใน 8 ของประชากรโลกที่ทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร

กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า กลุ่มที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือ 1.เด็ก 2.หญิงตั้งครรภ์ 3.ผู้สูงอายุ และ 4.กลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืด โรคปอด โรคถุงลมอักเสบ และโรคหัวใจตีบตัน

ด้วยปัญหา PM 2.5 ในภาคเหนือขึ้นสูงแตะอันดับหนึ่งของโลก ปัญหาหมอกควันและมลพิษเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี จะเป็นในช่วงปลายฤดูหนาวเข้าสู่หน้าร้อน  ค่ามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เครื่องกรองอากาศและหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก ในการใช้ชีวิตประจำวันของชาวภาคเหนือ

วัตถุประสงค์กิจกรรม

 1. เชิญชวนจิตอาสาให้ร่วมทำเครื่องฟอกอากาศ เพื่อช่วยกรองฝุ่นจิ๋วในห้องเรียน เพื่อให้เป็นผลดีต่อสุขภาพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 2. เกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ต่อประชาชนทั่วไป คุณครู ผู้ปกครอง และตัวเด็ก เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตนอย่างไร ต่อการชีวิตในขณะที่เกิดมลภาวะที่มี PM 2.5
 3. เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ราคาย่อมเยา ประชาชนทั่วไปสามารถนำไปทำและใช้ได้เอง
 4. เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักต่อกิจกรรมเชิงคุณภาพในกลุ่มอาสาสมัครให้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์จากโจทย์ที่มีความต้องการอยู่จริง ภายใต้รูปแบบที่เหมาะสม
 5. เพื่อสื่อสารถึงความต้องการด้านอาสาสมัครที่มีอยู่จริง และเกิดความร่วมมือของประชาชนทั่วไป และเกิดการทำงานร่วมกันกับพื้นที่ เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างรูปแบบในการพัฒนาความช่วยเหลือที่ยั่งยืน

รายละเอียดกิจกรรม

ชวนอาสาสมัครร่วมทำ “เครื่องกรองอากาศสู้ฝุ่นพิษ” ร่วมมือกับ ศูนย์การเป็นเลิศทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งต่อให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาคเหนือ จำนวน 50 เครื่อง

Workshop

DIY หน้ากากป้องกันฝุ่นพิษ ประชาชนทั่วไปร่วมทำหน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5 ด้วยตัวเอง

ระยะเวลา : วันที่ 12 – 20 มกราคม 2563
ช่วงเวลากิจกรรม : 10.00 – 19.00 น.
สถานที่กิจกรรม : ลานกิจกรรม ชั้น 3 โซนหน้า education zone ศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

ร่วมบริจาค

 • สายไฟ ยาว 1 เมตรขึ้นไป
 • กาว Silicone

จัดส่งที่ : โครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย Inspiring Thailand 678/185 หมู่บ้าน ดิเอ็กซ์คลูซีฟ พัฒนาการ 44   แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 064-4144222

องค์กรภาคี

 1. กลุ่มรักษ์ไทยพาวเวอร์ทีน
 2. มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย
 3. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 4. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 5. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล
 6. เซนทรัลเฟสติวัล จ.เชียงใหม่
 7. Hello volunteer
 8. ปลุกพลังเปลี่ยนไทย
 9. สสส.