Hello volunteer อัศจรรย์พลังอาสา ภาคอีสาน

ระยะเวลาทำกิจกรรม : 9 วัน
ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม : วันเสาร์ที่ 29 กพ. – วันอาทิตย์ที่ 8 มีค. 2563 (หยุดทำการวันจันทร์ที่ 1 มีค.63) เวลา: 09.30 – 19.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : โถงลานต้อนรับ ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรม “รักล้างมือ” WORKSHOP เรียนรู้การทำสบู่ก้อน และร่วมเป็นอาสาสมัครทำสบู่ เพื่อส่งต่อการสร้างสุขอนามัยในกลุ่มเด็กและพื้นที่ขาดแคลนทางอีสาน จำนวน 5,000 ก้อน […]

อ่านต่อ…

ชวนกันไปมอบ Ecobrick – ขวดพลาสอิฐแล้วทำบ้านดินกันเลย!

1 ธันวาคม เวลา 8.00-12.00 น.

มอบ Ecobrick ส่งต่อให้ย่านิต เตรียมดิน ทั้งฉาบผนังก่อจากขวดพลาสอิฐ และฝากฝีมือปั้นลายดอกไม้บนผนังบ้านดิน พร้อมเยี่ยมชมฟาร์มอินทรีย์ เก็บไข่เจียวกินกัน […]

อ่านต่อ…