#มือเย็นเมืองเย็น – ชวนคนมือเย็น ร่วมสร้างเมืองเย็น

อากาศร้อนทวีความรุนแรง หมอกควันที่มาพบกันทุกปี ปีละหลายเดือน เมืองที่ไม่มีความสมดุลระหว่างพื้นที่สีเขียวและตึกรามบ้านช่อง ทำให้คนธรรมดาที่ใช้ชีวิตในเชียงใหม่คนหนึ่ง […]

อ่านต่อ…