กิจกรรม Inspiring TH Hello volunteer ภาคใต้

ภาค : ภาคใต้
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม : วันที่ 15 - 21 พฤศจิกายน 2562
สถานที่จัดกิจกรรม : Lyn's home boutique hostel จ.สงขลา บริเวณลานด้านใน ชั้น 1 และบริเวณลานชั้น 1 หน้าหอประวัติ อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความเป็นมาของโครงการ

เด็กใต้ “ฟันผุ” สูงสุดในไทย!
สภาวะสุขภาพช่องปากเด็กไทยน่าตกใจ! เด็กไทยทั้งประเทศ

ช่วงอายุ 3 ปี พบปัญหาฟันผุ ร้อยละ 51.7% ขณะที่เด็กไทยในภาคใต้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าภูมิภาคอื่น 61.0% ตอกย้ำปัญหาสุขภาพช่องปากที่ผู้ปกครองนิ่งเฉยไม่ได้อีกต่อไป

ข้อมูลจากรายงานสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศ ปี 2560 เปิดเผยว่า เด็กไทยช่วงอายุ 3 ปี ในภาคกลางร้อยละ 59.6% ประสบปัญหาฟันผุ ขณะที่ภาคเหนือค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 46.0% ใกล้เคียงกับภาคอีสานที่มีร้อยละ 49.2% ส่วนเด็กเล็กในภาคใต้มีปัญหาสุขภาพช่องปากสูงถึงร้อยละ 61.0%

เมื่อสำรวจข้อมูลเชิงลึกลงไปที่ อ.เทพา จ.สงขลา จากรายงานสถานการณ์และสาเหตุอุปสรรคในการแปรงฟันในเด็กเล็ก ซึ่งรวบรวมโดย คุณซัลมา การดี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลเทพา พบว่า ในปี 2560 เด็กเล็กอายุ 3 ปี ร้อยละ 56.6% มีปัญหาฟันผุ ซึ่งอุปสรรคที่เห็นได้ชัดเจนมาจากทั้งตัวผู้ปกครองและเด็กเล็กด้วยเช่นกัน

โดยผู้ปกครองมีเพียงร้อยละ 20 ที่แปรงฟันตั้งแต่ซี่แรก เพราะส่วนใหญ่มีความเชื่อในเรื่องทำความสะอาดโดยใช้ผ้า หรือในกรณีที่มีประสบการณ์การแปรงฟันให้เด็กแล้วมีเลือดออกบริเวณเหงือก จึงทำให้เด็กร้องเนื่องจากความเจ็บปวด ส่งผลให้ผู้ปกครองไม่แปรงฟันให้เด็กต่อไป และความคิดที่ว่ารอให้เด็กโตขึ้นค่อยแปรงฟัน

วัตถุประสงค์กิจกรรม

 1. เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนแปรงฟัน สำหรับน้องๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สร้างความเข้าใจ และสร้างการเกิดจิตนาการในการเรียนรู้เรื่องการแปรงฟันอย่างถูกวิธี
 2. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มจากผู้ปกครอง ไปสู่ตัวลูกน้อย ให้เรียนรู้ และทำความเข้าใจเรื่องการแปรงฟันอย่างถูกวิธี
 3. เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักต่อกิจกรรมเชิงคุณภาพในกลุ่มอาสาสมัครให้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์จากโจทย์ที่มีความต้องการอยู่จริง ภายใต้รูปแบบที่เหมาะสม
 4. เพื่อสื่อสารถึงความต้องการด้านอาสาสมัครที่มีอยู่จริง และเกิดความร่วมมือของประชาชนทั่วไป และเกิดการทำงานร่วมกันกับพื้นที่ เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างรูปแบบในการพัฒนาความช่วยเหลือที่ยั่งยืน

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมเชิญ ชวนอาสาสมัครร่วมทำ “สื่อการเรียนการสอนน้องแปรงฟัน” ร่วมมือกับ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่งต่อให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาคใต้ จำนวน 2,000 ชุด

โปสเตอร์เชิญชวน

ชวนอาสาสมัครร่วมทำ “สื่อการเรียนการสอนน้องแปรงฟัน” ร่วมมือกับ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่งต่อให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาคใต้ จำนวน 2,000 ชุด

ระยะเวลา : วันที่ 15 – 21 พฤศจิกายน 2562
ช่วงเวลากิจกรรม : 10.00 – 19.00 น.
สถานที่กิจกรรม : Lyn’s home boutique hostel จ.สงขลา บริเวณลานด้านใน ชั้น 1

ร่วมบริจาค

 • แปรงสีฟันให้น้องอายุ 3-6 ปี
 • ยาสีฟันให้น้องอายุ 3-6 ปี

จัดส่งที่ : คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 064-4144222

องค์กรภาคี

 1. ฟันสวยฟ้าผ่า
 2. คณะทันตะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 3. lyn’s home boutique hostel
 4. Hello volunteer
 5. ปลุกพลังเปลี่ยนไทย
 6. สสส.
แบบฟอร์มโมเดลฟัน
Infographic การสอนแปรงฟัน
Infographic การสอนแปรงฟัน

แปรงสนุก ฟันสะอาด ยิ้มหวานทุกคน

ร่วมเรียนรู้ 3 ข้อ ดูแลฟันลูกรัก 3 เรื่องแปรงดี เลือกเป็น และ 3 ท่า ช่วยลูกแปรงฟันเพลิน

ร่วมช่วยกันดูแลฟันและป้องกันปัญหาฟันผุที่จะเกิดขึ้นกับลูกรักของเรา

ข้อมูลที่มา : FB ฟันสวยฟ้าผ่า / www.parentsone.com