ปลุกพลังเปลี่ยนไทยร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.

ภาค : ภาคใต้

โดย : ผู้จัดการออนไลน์

โครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ขอเชิญชวนอาสาสมัครร่วมทำสื่อการสอน “น้องแปรงฟัน” ส่งต่อให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาคใต้ จำนวน 2,000 ชุด ที่ลานชั้น 1 หน้าหอประวัติ อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ระหว่างวันที่ 19-21 พ.ย. เวลา 10.00-19.00 น.

และยังขอเชิญชวนร่วมกันบริจาคแปรงสีฟันสำหรับเด็กอายุ 3-6 ขวบ และยาสีฟันสำหรับเด็กที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์รสหรือกลิ่นใดก็ได้ โดยส่งมาได้ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 06-4414-4222

แจ้งย้ายสถานที่ทำกิจกรรม ทำสื่อการเรียนการสอนน้องแปรงฟัน เปลี่ยนจาก Lyn’s home boutique hostel เป็นบริเวณลานชั้น 1…

โพสต์โดย ปลุกพลังเปลี่ยนไทย เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2019