รุ่นใหม่ออกฤทธิ์ คิด-ทำ-เปลี่ยน #PublicForum6

28 กันยายน 2558, 13:24

โครงการผู้นำแห่งอนาคตเชิญเข้าร่วมเวทีสาธารณะครั้งที่ 6 เพื่อปลุกพลัง คิดดี ลงมือทำ เปลี่ยนแปลงได้ พบกับ คนรุ่นใหม่ 5 คน 5 สไตล์ 13.30-15.30 น. วันที่ 19 มิ.ย.2558 ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สถานที่

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ผู้จัด