<
>
รางวันที่ 1 คุณ Siriaksorn Komolkuncdhorn (maiizzo.ss15@gmail.com) รางวัลที่ 2 คุณ ฐิติมา สุวัตถิ (thitima...
กิจกรรมดีๆ ที่คุณทำแล้วเราส่งต่อ ปลุกพลังเปลี่ยนไทย Inspiring Thailand วันที่ 11 – 12,14-19 มิถุนายน...
ไดเร็คทอรี่โครงการเพื่อสังคม "ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ" ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... http://thailandcollaborati...
เวที “ตลาดนัดโอกาสร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ” คึกคัก  “ภาคสังคม-ภาคธุรกิจ” กว่า 100 องค์ก...
โครงการ ปลูกผักอิ่มท้อง สร้างรายได้ เกิดจากปัญหาที่ว่า เด็กระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีทุนโภชนาการและขาดแคลนอาหาร...
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ขอขอบคุณพลังประชาชนจำนวนมาก ที่มาร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ "Active Citize...
"พิพิธภัณฑ์กลโกงชาติ" ขอเชิญเข้าชมกับ 10 คดีกลโกงที่ทำให้ชาติสูญเสียเงินจำนวนมหาศาล หลายคนมีคำถามว่า ทำไมหุ่นจำลองแต่ละตัว...
นำเสนอผลวิจัยและ "จุดร่วม" ของปัญหาสำคัญที่คนไทยพร้อมมีส่วนร่วมในการแก้ไข ในงาน เปิดผลวิจัย "ออกเสียงออกแบบประเทศไ...
มูลนิธิอโชก้าประเทศไทย ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดค่ายสนับสนุนทีมคนรุ่นใหม่ที่ผ่านการทำโครงก...