<
>
ไดเร็คทอรี่โครงการเพื่อสังคม "ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ" ดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... http://tha...
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ขอขอบคุณพลังประชาชนจำนวนมาก ที่มาร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่ง...
"พิพิธภัณฑ์กลโกงชาติ" ขอเชิญเข้าชมกับ 10 คดีกลโกงที่ทำให้ชาติสูญเสียเงินจำนวนมหาศาล หลายคนมีคำถามว่า...
นำเสนอผลวิจัยและ "จุดร่วม" ของปัญหาสำคัญที่คนไทยพร้อมมีส่วนร่วมในการแก้ไข ในงาน เปิดผลวิจัย "ออกเ...
ปัญหาสังคมของประเทศไทยมีความซับซ้อนเกินที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งจะแก้ไขได้ด้วยตัวเอง ยังขาดโอกาสการ "ลง...
18 มกราคม หอการค้าไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สภาธุรกิจตลาดทุนไทย, สมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย ร่...