<
>
อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องไร้สาระหรือไม่มีทางเป็นจริงได้ เมื่อเราพูดว่า หุ่นยนต์สามารถทำให้เด็กออทิสติก...
ในเมืองร็อตเทอร์ดัม ตั้งอยู่ที่ชายฝั่งทะเลเหนือ ของประเทศเนเธอร์แลนด์ มีพื้นที่สาธารณะแห่งใหม่ที่แสน...
โลกทุกวันนี้ก้าวเร็วและกระโดดไกลเหลือเกิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นวัตกรรม เทคโนโลยี ด้านต่างๆ ที่ความรวดเ...
รางวันที่ 1 คุณ Siriaksorn Komolkuncdhorn (maiizzo.ss15@gmail.com) รางวัลที่ 2 คุณ ฐิติมา สุว...
โครงการ ปลูกผักอิ่มท้อง สร้างรายได้ เกิดจากปัญหาที่ว่า เด็กระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีทุ...