โครงการเด็กผลิตสุข

“เด็กผลิตสุข Young Happy Creator ชวนเยาวชนอายุ 10-14 ปี Workshop แล้วมาร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทำ VDO Clip แบ่งปันความสุขให้เพื่อนๆ

เกี่ยวกับโครงการ

“เด็กผลิตสุข  Young Happy  Creator ชวนเยาวชนอายุ 10-14 ปี Workshop แล้วมาร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทำ VDO Clip แบ่งปันความสุขให้เพื่อนๆ ในหัวข้อ “ My Happy World : UNBOXING<แกะกล่องความสุขของฉันให้เธอ” เพื่อเป็น Reviewer / Vlogger / Youtuber สายพันธุ์ใหม่ ที่นำเสนอเรื่องราวความสุขของวัยรุ่น ผ่าน VDO Clip ไม่ว่าความสุขของน้องๆจะเป็นความสำเร็จใหญ่โต, ชีวิตประจำวัน, สัตว์เลี้ยง, งานอดิเรก, เพื่อนรัก, การท่องเที่ยว หรือผลการเรียนก็ตาม เพื่อเป็นเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆ และเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาให้เด็กวัยรุ่นได้มีโอกาสเป็น “ เยาวชนนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ (YOUNG CREATIVE COMMUNICATOR FOR HEALTH)” ที่ทำ VDO Clip ที่สามารถใช้เผยแพร่เข้าสูโลกออนไลน์ด้วยตัวเอง และมีทักษะการใช้ Social Network อย่างสร้างสรรค์ สนุกสนาน สมวัย.

หลักการและเหตุผล

ปี 2559 Google ประเทศไทย บริษัทแม่ของยูทูปได้เผยสถิติเป็นพฤติกรรมคนไทยในการดูยูทูป และมีผลสำรวจที่ทำร่วมกับ TNS บริษัทวิจัยทางการตลาดประเทศไทยเสพยูทูปเมื่อคิดเป็นชั่วโมงการรับชมมากที่สุดติด Top 10 ของโลกคนไทยอัปโหลด หรือสร้างสรรค์ผลงานบนยูทูปเพิ่มขึ้นเหมือนกัน  มีชั่วโมงการอัปโหลดคอนเทนต์เติบโตขึ้น 75% และ จำนวนคนชมก็มากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นไทยใช้เวลาอยู่กับโลกออนไลน์

มากกว่าวันละ 4 ชั่วโมง

สอดคล้องกับ ผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2560 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. Gen Z (อายุต่ำกว่า 15 ปี) ใช้อินเทอร์เน็ตในวันทำงานและวันเรียนหนังสือ โดยเฉลี่ยเท่ากันที่ 5.48 ชั่วโมง/วัน แต่ในวันหยุด Gen Z กลับใช้เพิ่มขึ้นเป็น 7.12 ชั่วโมง/วัน, และ Social Media เด็กวัยรุ่นให้ความสนใจ เป็น Youtuber, Facebook และ Line ตามลำดับ

ฉะนั้น หากเปลี่ยนเด็กของเราจากผู้ “รับ” สื่อมาเป็นผู้ ”สร้าง” สื่อสุข

ที่เน้นการเรียนรู้ที่สนุก เพราะเราเชื่อว่า ความสนุกคือการเรียนรู้ที่ทรงพลังที่สุด ดังนั้น โครงการนี้จึงเน้นการเรียนรู้ทักษะที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ "ชีวิต", "การแก้ปัญหา" "ความคิดสร้างสรรค์" และ “เทคโนโลยีทันสมัย” และได้สร้างสรรค์กิจกรรมและบรรยากาศต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะเหล่านี้ไปพร้อมๆ กับความสนุกสนาน และพร้อมเป็นผู้แบ่งปันในที่สุด

กลุ่มเป้าหมาย

 • เยาวชน อายุ 10-14 ปี เป็นทีมละไม่เกิน 3 คน จำนวน 20 ทีม
 • เยาวชนที่มีความสนใจในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม
 • โรงเรียนและคณะครูที่สนใจร่วมโครงการ

วัตถุประสงค์

 • พัฒนาเด็ก10-14 ปี มีพื้นที่ในการแสดงออกทางความคิดเห็นของตนเอง
 • พัฒนาแนวคิดว่าตนเองมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยได้
 • พัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์
 • พัฒนาทักษะ DQ ความฉลาดทางดิจิทัล
 • เพิ่มพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ในโลกโซเชียล

รูปแบบการจัดกิจกรรม

การอบรมนี้จะออกแบบให้น้องๆ สามารถทำงานเป็นทีมและร่วมกัน อย่างสนุกสนาน และ ได้รับการอบรมในหัวข้อดังต่อไปนี้

(1) กติการมารยาทการเป็น Reviewer /Vlogger/Youtuber สายพันธุ์สุข

(2) การ  Create เนื้อหาให้โดนใจ และความสุขคืออะไร ? ผ่าน 5 หัวข้อ

 1. เท่าทันสื่อออนไลน์สำหรับวัยรุ่น
 2. มีจิตสาธารณะ  
 3. การมีส่วนร่วม...เราก็ทำได้  
 4. เข้าใจโลกนี้มีความหลากหลาย (พหุวัฒนธรรม)
 5. คำนึงถึงผู้ด้อยโอกาส

(3) การใช้เครื่องมือ ในการถ่ายทำตัดต่อและ อัปโหลดคลิปขึ้น โซเชียลเนตเวิร์คแต่ละประเภท

 

กำหนดการ

Day 1 :  Inspire

เรียนรู้กฏกติกามารยาทเริ่มต้นของการเป็นYouTuber 

จากผู้มีประสบการณ์

Day 2 : Workshop

เรียนรู้การผลิต Content เชิงสร้างสรรค์ เพื่อเป็นYouTuber  

 

กติกา

รับสมัคร 

วันนี้ - 25 ก.ค. 2561 

ผู้อบรมต้องนำโทรศัพท์มาเองและดูแลโทรศัพท์เองได้จ้ะ

 

วันจัดงาน

เสาร์-อาทิตย์ 4 - 5 ส.ค. 2561

เวลา  9.00 -16.00 น.

 

สถานที่อบรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

สอบถามรายะเอียดเพิ่มเติม  

ทาง inbox : ปลุกพลังเปลี่ยนไทย บอกเราว่าอยากเป็น youtuber เพราะอะไร ?

คุณ อี๋  : 089-211-0075 และ 097-181-0343 

Line ID : lucky_ee 

รับสมัคร 80 คน

สนับสนุนโครงการ

*กดปุ่มสีแดงด้านล่างเพื่อสนับสนุนโครงการ

0/0 คน

อาสาสมัคร

1/1 คน
ถูกสนับสนุนแล้ว 1/1 เรื่อง

0/0 หน่วย

สิ้นสุดการระดมทุน

โครงการจะสิ้นสุดวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

เจ้าของโครงการ

สถานที่กิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ติดต่อเจ้าของโครงการ

ปลุกพลังเปลี่ยนไทย ห้อง 409 ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330

ผู้ร่วมแบ่งปันล่าสุด

ความคืบหน้าโครงการ

 • เปิดรับ 3T

  6 กรกฎาคม 2561

 • สิ้นสุดการเปิดรับ 3T

  25 กรกฎาคม 2561

 • เริ่มทำกิจกรรม

  4 สิงหาคม 2561