Art for Health

โครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย และ CreativeCitizen ชักชวนอาสาสมัครช่วยกันทาสี และปรับทัศนียภาพให้กับพื้นที่บ้านเด็กพิการ เพื่อฟื้นฟูจิตใจ เสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ สังคม และสุนทรียศาสตร์ 

เกี่ยวกับโครงการ

นอกจากจะให้เด็กพิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อพัฒนาการที่ดีขึ้น ฝึกการช่วยเหลือตัวเองเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระแล้ว สิ่งหนึ่งที่ควร ให้ความสำคัญก็คือการเยียวยาทางด้านจิตใจ เพื่อให้เด็กพิการเหล่านี้ได้สัมผัสด้านสุนทรีย์ของชีวิต ซึ่งจากการศึกษาพบว่า "ศิลปะ" เป็นสิ่งที่ทำให้เด็กมีความสุข และมีสมาธิมากขึ้น การใช้ศิลปะบำบัดจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถเยียวยาอารมณ์ จิตใจของเด็กๆ ได้ เพื่อให้เด็กพิการได้รับการฟื้นฟู ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา

 

 

ประโยชน์ของศิลปะบำบัด

ศิลปะบำบัด มุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลของชีวิต ช่วยบรรเทาปัญหา ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด ขจัดความขัดแย้งภายในส่วนลึกของจิตใจ ช่วยให้มีระดับอารมณ์คงที่ดีขึ้น ไม่ฉุนเฉียว หรือโศกเศร้ามากนัก สามารถจัดการกับอารมณ์ได้ดีขึ้นเมื่อมีสิ่งกระตุ้นต่างๆ เข้ามากระทบ และเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ อย่างรอบด้าน ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ สังคม และสุนทรียศาสตร์ ไปพร้อมๆ กัน 

ด้วยเหตุนี้จึงเกิดโครงการ " Art for Health " ที่อยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมบริจาคสีและอุปกรณ์สำหรับทาสีให้บ้านเด็กพิการ หรือร่วมสมทบทุนซื้อสีและอุปกรณ์เพิ่มเติม รวมถึงร่วมเป็นอาสาสมัครทาสีให้บ้านเด็กพิการ เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจ เสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินชีวิต สร้างสีสัน และรอยยิ้มให้กับน้องๆ

ปัญหาและความและความท้าทาย

1. ในขั้นตอนการออกแบบภาพวาดสำหรับบ้านเด็กพิการและเด็กกำพร้า ต้องออกแบบให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมของแต่ละบ้าน ซึ่งในแต่ละสถานที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน จึงต้องมีระยะเวลาในการสำรวจพื้นที่ ความต้องการ และการออกแบบรูปแบบภาพวาดที่เหมาะสม

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. สร้างทัศนียภาพ และบรรยากาศที่น่าอยู่ให้กับบ้านเด็กพิการ
 2. เด็กๆได้รับการเยียวยาด้านจิตใจ ช่วยผ่อนคลายความเครียด เพื่อสุขภาพจิตที่ดี และเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ
 3. ภาพศิลปะบางส่วนจะเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมฝึกพัฒนาการของเด็กๆ ซึ่งจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 
 4. ภาคประชาสังคมได้เรียนรู้ ตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นจิตอาสา และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมร่วมกันจากทุกภาคส่วน

สนับสนุนโครงการ

*กดปุ่มสีแดงด้านล่างเพื่อสนับสนุนโครงการ

ปิดรับอาสาสมัคร


อาสาสมัครทาสีให้บ้านเด็กพิการ

วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ (อาสาสมัครจำนวน 30 คน / วัน)

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559
สถาบันราชานุกูล (อาสาสมัครจำนวน 30 คน / วัน)

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559
บ้านคามิลเลียน (อาสาสมัครจำนวน 30 คน / วัน)

292/180 คน
ถูกสนับสนุนแล้ว 6/6 เรื่อง

8/1 คน
ถูกสนับสนุนแล้ว 1/1 เรื่อง

*อุปกรณ์สำหรับทาสีอื่นๆ ที่เปิดรับบริจาคนอกเหนือจากรายการ เช่น แปรงลูกกลิ้ง ถังพลาสติกขนาดเล็ก ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดจมูก และเทปกาวย่น เป็นต้น

138/138 หน่วย
ถูกสนับสนุนแล้ว 8/8 เรื่อง

สิ้นสุดการระดมทุน

โครงการจะสิ้นสุดวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

เจ้าของโครงการ

สถานที่กิจกรรม


ผู้ประสานงาน : พิเชษฐ์ นิลสุข
เบอร์ติดต่อ : 089-949-6398
E-mail: contact@creativemove.com

ติดต่อเจ้าของโครงการ

ปลุกพลังเปลี่ยนไทย ห้อง 409 ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330

ผู้ร่วมแบ่งปันล่าสุด

ความคืบหน้าโครงการ

 • เปิดรับ 3T

  10 พฤศจิกายน 2559

  เริ่มประชาสัมพันธ์กิจกรรม “Art for Health” เปิดรับบริจาคและรับอาสาสมัคร

 • สิ้นสุดการเปิดรับ 3T

  23 พฤศจิกายน 2559

  ปิดรับบริจาคเงินสมบททุน สี และอุปกรณ์ และปิดรับอาสาสมัคร 

 • เริ่มทำกิจกรรม

  19 พฤศจิกายน 2559

  เริ่มกิจกรรม “Art for Health”