ส่งข้าวให้เด็ก (Rice for Good)โรงเรียนบ้านโทะ

ส่งข้าวให้เด็กดอย-ตะเข็บชายแดง (Rice for Good) เพราะเด็กยากไร้หลายคนต้องอาศัยอยู่ที่โรงเรียน แต่รัฐไม่ได้มีงบประมาณสนับสนุน เราจึงอยากชวนทุกคนส่งข้าวสารไปให้น้องได้กิน

เกี่ยวกับโครงการ

           ขณะที่ ณ ปัจจุบัน ที่พวกเรากำลังพูดถึงอนาคตของประเทศไทยเราที่กำลังจะพัฒนาไปสู่ความเจริญต่างๆที่ใครหลายๆคนได้วาดฝันไว้ แต่เชื่อไหมยังเด็กนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนอาศัยอยู่ในพื้นที่ดอยสูง ตะเข็บชายแดนที่การเดินทางที่ยากลำบาก ต้องดิ้นร้นเพื่ออนาคตของเขาและครอบครัว  เด็กเหล่านี้ใช้เวลาเดินทางออกจากบ้านไปโรงเรียนเกือบวัน ทางโรงเรียนจึงต้องสร้างหอพักให้เด็กเหล่านี้มานอนที่โรงเรียน เทอมละหลายๆเดือน เพื่อที่พวกเขาจะได้เรียนหนังสือ เหมือนกับเด็กคนอื่นๆ               

โรงเรียนบ้านโทะ  ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษที่เป็นตัวอย่างของโรงเรียนอีกหลายโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนจ.ศรีสะเกษ-ประเทศกัมพูชา ห่างไกลความเจริญมีเด็ก 242 คน สอนในระดับชั้น ประถมศึกษาถึงมัธยมต้น ทว่ารัฐอุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวันให้เด็กในระดับประถมศึกษาเท่านั้น ส่วนระดับมัธยมที่มีนักเรียน 80 คนไม่มีงบประมาณ ทำให้โรงเรียนต้องใช้การบริหารจัดการแบบเฉลี่ยอาหารมาให้เด็กมัธยมได้กินด้วย ดังนั้นหากเฉลี่ยรายหัวตามจริง เด็กจะได้ค่าอาหารเพียงคนละ 13.3  บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ วันนี้แม้โรงเรียนจะพยายามแก้ไขด้วยการตัดการแปลงเกษตรแล้ว แต่มีหลายอย่างที่ปลูกไม่ได้ เช่น ข้าวสาร

               จากสถานการณ์ดังกล่าวInspiring Thailand จึงได้ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) และโครงการ Food4Good พี่อิ่มท้อง น้องอิ่มด้วย ในการระดมทรัพยากรต่างๆ เพื่อช่วยส่งข้าวสาร ให้โรงเรียนได้จัดอาหารที่มีคุณภาพและในปริมาณที่เพียงพอให้เด็กๆนักเรียนทุกคน เพื่อให้เด็กๆทุกคนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี มีพัฒนาการที่สมวัย ลดปัญหาเด็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ที่มีอยู่จำนวนไม่น้อยของโรงเรียน เพื่อให้เด็กๆเหล่านี้ได้เติบโตขึ้นมาเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพ ลดความเลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคม

นอกจากนี้หากต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชาวนาที่ต้องการเปลี่ยนวิถีการปลูกแบบเคมีมาเป็นอินทรีย์ เพื่อให้ชาวนามีรายได้และกำลังใจในการปรับเปลี่ยนวิถีการปลูกข้าวเพื่อคนไทยทุกคน สามารถบริจาคเงินซื้อข้าวในโครงการ folk rice ผ่านเว็บไซต์เทใจดอทคอม หรือหากสนใจส่งข้าวสารไปให้เด็กสามารถส่งได้ที่ ปลุกพลังเปลี่ยนไทย ห้อง 409 ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330หรือโทร02-011-1431 (ยกเว้นวันจันทร์)

 

หมายเหตุ 
เด็ก 6-8 ปี บริโภคข้าวสารแห้งเฉลี่ยวันละ  120 กรัม
เด็ก 9-12 ปี บริโภคคข้าวสารแห้งเฉลี่ยวันละ  140-160 กรัม
เด็กมัธยมบริโภคข้าวสารแห้งเท่าผู้ใหญ่เฉลี่ยวันละ  300 กรัมหรือมื้อละ 100 กรัม

สนับสนุนโครงการ

*กดปุ่มสีแดงด้านล่างเพื่อสนับสนุนโครงการ

0/0 คน

0/5 คน
ถูกสนับสนุนแล้ว 1/1 เรื่อง

515/500 หน่วย
ถูกสนับสนุนแล้ว 1/1 เรื่อง

สิ้นสุดการระดมทุน

โครงการจะสิ้นสุดวันที่ 15 กันยายน 2559

เจ้าของโครงการ

สถานที่กิจกรรม

ติดต่อเจ้าของโครงการ

ปลุกพลังเปลี่ยนไทย ห้อง 409 ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330

ผู้ร่วมแบ่งปันล่าสุด

ความคืบหน้าโครงการ

 • เปิดรับ 3T

  7 กันยายน 2559

 • สิ้นสุดการเปิดรับ 3T

  15 กันยายน 2559

 • เริ่มทำกิจกรรม

  7 กันยายน 2559

  สามารถจัดส่งข้าวสารได้ที่ ปลุกพลังเปลี่ยนไทย ห้อง 409 ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330 หรือ โทร 02-011-1431 (ยกเว้นวันจันทร์)