ส่งข้าวให้เด็ก (Rice for Good) โรงเรียนบ้านดาตีกา

ส่งข้าวให้เด็กดอย-ตะเข็บชายแดง (Rice for Good) เพราะเด็กยากไร้หลายคนต้องอาศัยอยู่ที่โรงเรียน แต่รัฐไม่ได้มีงบประมาณสนับสนุน เราจึงอยากชวนทุกคนส่งข้าวสารไปให้น้องได้กิน

เกี่ยวกับโครงการ

โรงเรียนตาดีกา อัสฮาบูลกะห์ฟี (บาโงปะแต) เป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามให้แก่เด็กที่มีอายุระหว่าง 5-12 ปี ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.บาโงปะแต อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส  ซึ่งปัจจุบัน เปิดสอนทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ให้เด็กนักเรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 1- 6  รวม 7 ชั้นเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 136 คน  การเรียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม และมีวิชานันทการเสริม เช่น กีฬา เกษตร ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น 

โรงเรียนตาดีกาได้รับการสนับสนุนเพียงงบค่าจ้างครูผู้สอน ไม่ได้รับงบสนับสนุนเรื่อง อาหารกลางวันสำหรับเด็ก หรือเรื่องอื่นๆ งบประมาณส่วนใหญ่ได้รับจากมัสยิดของหมู่บ้าน เมื่อก่อนพอพักกลางวัน เด็กจะต้องเดินทางกลับไปทานอาหารกลางวันที่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ได้นำอาหารกลางวันมาทานเพราะผู้ปกครองเด็กออกไปกรีดน้ำยางพาราแต่เช้ามืด   ในบางครั้งพอเด็กกลับไปรับประทานอาหารกลางวันที่บ้าน บางคนก็ไม่ได้กลับเข้ามาเรียนในภาคบ่ายเนื่องจากต้องเดินไปไกล

ปัจจุบันคุณครูใช้วิธีเก็บค่าอาหารจากเด็กคนละ 5 บาทต่อวัน ส่วนที่เหลือคุณครูจะช่วยกันสมทบเพิ่มเติมจากเงินส่วนตัวของตนเอง เพื่อทำอาหารกลางวันให้เด็กได้ทานที่โรงเรียน ซึ่งราคาค่าวัตถุรวม แก๊สหุงต้ม และเครื่องปรุงรสต่างๆ จะตกวันประมาณ 800 – 1,000 บาท ต่อวัน เพื่อให้เด็กได้ทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนทุกคน โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางบ้าน และได้รับอาหารที่มีประโยชน์สำหรับการเติบโตและการเรียนรู้ตามวัย

 

 

หมายเหตุ 
เด็ก 6-8 ปี บริโภคข้าวสารแห้งเฉลี่ยวันละ  120 กรัม
เด็ก 9-12 ปี บริโภคบริโภคข้าวสารแห้งเฉลี่ยวันละ  140-160 กรัม
(โครงการเฉลี่ยนข้าวสารต่อคน 150 กรัม ต่อวัน) แก่เด็ก 114 คน

ประโยชน์ที่ได้รับ

หากทางโรงเรียนตาดีกา ได้รับการสนับสนุนข้าวสาร หรือวัตถุดิบในการปรุงอาหารอื่นๆ ก็จะช่วยลดต้นทุนในการจัดซื้อของสำหรับทำอาหารกลางวันให้เด็ก ช่วยเหลือทั้งคุณครูและเด็กนักเรียน

อัพเดทโครงการ 8 พฤศจิกายน 2559

โครงการได้เปิดรับข้าวสาร และมีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมากที่จัดส่งข้าวสารมาให้ที่ห้องปลุกพลังเปลี่ยนไทยและที่ร้านปันกัน โดยทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กได้เข้าร่วมเป็นภาคีเพื่อจัดส่งข้าวสารไปยังโรงเรียนต่างๆ และทาง food4good ได้เข้าร่วมเป็นภาคีด้านโภชนการอาหารเด็ก โดยเข้าไปคุยกับโรงเรียนเพื่อแก้ปัญญหาทุพลโภชนาการของเด็กในโรงเรียนต่อเนื่องในระยะยาวอีกด้วย 

สนับสนุนโครงการ

*กดปุ่มสีแดงด้านล่างเพื่อสนับสนุนโครงการ

0/0 คน

5/5 คน
ถูกสนับสนุนแล้ว 1/1 เรื่อง

137/137 หน่วย
ถูกสนับสนุนแล้ว 1/1 เรื่อง

สิ้นสุดการระดมทุน

โครงการจะสิ้นสุดวันที่ 15 กันยายน 2559

เจ้าของโครงการ

สถานที่กิจกรรม

สามารถบริจาคเงินซื้อข้าวในโครงการ folk rice ผ่านเว็บไซต์เทใจดอทคอม หรือหากสนใจส่งข้าวสารไปให้เด็กสามารถส่งได้ที่ ปลุกพลังเปลี่ยนไทย ห้อง 409 ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330 หรือโทร 02-011-1431 (ยกเว้นวันจันทร์)

ติดต่อเจ้าของโครงการ

ปลุกพลังเปลี่ยนไทย ห้อง 409 ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330

ผู้ร่วมแบ่งปันล่าสุด

ความคืบหน้าโครงการ

  • เปิดรับ 3T

    15 สิงหาคม 2559

  • สิ้นสุดการเปิดรับ 3T

    15 กันยายน 2559

  • เริ่มทำกิจกรรม

    15 กันยายน 2559