ธนาคารเครื่องปั้มนมแม่ (Breast Pump)

โครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย และ CreativeCitizen เชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินซื้อเครื่องปั้มนมให้กับโรงพยาบาล และร่วมบริจาคเครื่องปั้มนมมือหนึ่งหรือมือสองที่ยังใช้งานได้ เพื่อส่งต่อคุณแม่ผู้ยากไร้ ให้สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้

เกี่ยวกับโครงการ

น้ำนมของแม่  คือการเลี้ยงลูกที่ดีที่สุดและประหยัดที่สุด 

ต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทยส่งเสริมให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน ทว่าหลายครอบครัวไม่สามารถทำได้ เพราะติดขัดทั้งเรื่องการกลับไปทำงานหลังคลอด ไม่มีอุปกรณ์ปั้มนมระหว่างการทำงานทำให้สุดท้ายแม่หลายคนน้ำนมเหือดแห้งไป บ่อยครั้งที่เด็กทารกต้องทานนมผงหรือเลวร้ายที่สุดคือนมข้นหวานผสมน้ำด้วยเหตุผลที่ว่า ครอบครัวยากจน แร้นแค้น เพียงแค่ปัจจัยที่ 4 ที่คนควรมี ยังมีไม่ครบ โดยเฉพาะหลายพื้นที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ประสบปัญหานี้เช่นกัน 

การป้องกันให้เด็กที่เกิดขึ้นมาแล้วได้รับภูมิคุ้มกันมากที่สุด แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ก็คือเด็กทุกคนควรกินนมแม่ เพราะนมแม่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ 

ด้วยเหตุนี้จึงเกิดโครงการ “ธนาคารเครื่องปั้มนมยืมคืน” ที่อยากชวนทุกท่านมาระดมเงินซื้อเครื่องปั้มนมให้กับโรงพยาบาลเพื่อทำโครงการนี้ และร่วมบริจาคเครื่องปั้มนมมือสองที่ยังใช้งานได้เพื่อส่งต่อคุณแม่ผู้ยากไร้ ให้สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ เพื่อให้ทารกที่เกิดใหม่ได้รับอาหารที่ดีที่สุด

 

ภาคี

1. โครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย
2. เครือข่าย Creative Citizen / Virus Film
3. เครือข่ายอาสาสมัครฟื้นฟูประเทศไทย SiamArsa

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ส่งเสริมให้เด็กทารกได้กินนมแม่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

2. ให้ความรู้กับผู้ปกครองรู้ถึงประโยชน์และคุณค่าของนมแม่

3. สนับสนุนให้โรงพยาบาลมีโครงการ “เครื่องปั้มนมยืมคืน” เพื่อความยั่งยืนในการทำงาน

สนับสนุนโครงการ

*กดปุ่มสีแดงด้านล่างเพื่อสนับสนุนโครงการ

1/0 คน

0/0 คน

120065/120065 หน่วย
ถูกสนับสนุนแล้ว 3/3 เรื่อง

สิ้นสุดการระดมทุน

โครงการจะสิ้นสุดวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

เจ้าของโครงการ

สถานที่กิจกรรม

ผู้ประสานงาน : วันวิสาข์ ศรีพินิจ
เบอร์ติดต่อ : 061-994-1426

E-mail: wanwisa@creativemove.com

ติดต่อเจ้าของโครงการ

ปลุกพลังเปลี่ยนไทย ห้อง 409 ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330

ผู้ร่วมแบ่งปันล่าสุด

ความคืบหน้าโครงการ

 • เปิดรับ 3T

  25 ตุลาคม 2559

  รับบริจาคเงินซื้อเครื่องปั้มนมให้กับโรงพยาบาล และร่วมบริจาคเครื่องปั้มนมมือหนึ่งหรือมือสองที่ยังใช้งานได้ ณ ห้องปลุกพลังเปลี่ยนไทย

 • สิ้นสุดการเปิดรับ 3T

  20 พฤศจิกายน 2559

 • เริ่มทำกิจกรรม

  25 พฤศจิกายน 2559

  ส่งมอบเครื่องปั๊มนมให้โรงพยาบาลเด็กและเครือข่าย