ชุดชั้นในเพื่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ

เพราะการแบ่งปันนำไปสู่สังคมที่เปลี่ยนแปลง เมื่อชุดชั้นในไม่เพียงพอสำหรับพวกเธอในเรือนจำ เราจึงอยากชวนทุกคนมาร่วมกันแบ่งปัน

เกี่ยวกับโครงการ

โทษของการทำผิดนำให้พวกเธอต้องอยู่ภายใต้พื้นที่จำกัดในเรือนจำ พร้อมกฎระเบียบ วินัยต่างๆที่พวกเธอต้องฝึกฝนและปฎิบัติตาม แต่ด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานความเป็นมนุษย์ความสะอาดจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรได้รับ และแน่นอนความเป็นเพศหญิงที่จำเป็นต้องใส่ชุดชั้นในที่สะอาดจึงเป็นอีกเรื่องสำคัญ และพวกเธอหลายคนต้องปราศจากอาภรณ์เหล่านี้

ด้วยการหารือการทำงานสนับสนุนร่วมกันของโครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย Inspiring Thailand กับเรือนจำจังหวัดอ่างทอง ทำให้เราได้ทราบถึงความต้องการพื้นฐานที่ผู้ต้องขังหญิงขาดนั้นก็คือชุดชั้นใน

โครงการนี้จึงริเริ่มชวนทุกคนได้แบ่งปันเพื่อให้พวกเธอเหล่านั้นมีชุดชั้นในที่เพียงพอไม่ต้องใส่ซ้ำ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขลักษณะที่ผู้หญิงควรจะได้รับ โดยการเปิดรับบริจาคชุดชั้นในสภาพดีทั้งมือ 1 และมือ 2 โดยมีข้อจำกัดงดรับชุดชั้นในที่มีโครงเหล็กเพื่อเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของเรือนจำทั่วประเทศ เมื่อได้รับบริจาคแล้วจะมีการระดมอาสาสมัครเพื่อทำการคัดแยกตามขนาดต่างๆ เพื่อทำการจัดส่งไปยังเรือนจำต่างๆทั่วประเทศ อาทิ เรือนจำจังหวัดอ่างทอง เรือนจำจังหวัดปทุมธานี และอื่นๆ ที่มีความต้องการ

ปัญหาและความและความท้าทาย

 • ความมีส่วนร่วมของทุกคนที่อยากร่วมแบ่งปันทำให้มีหลากหลายรูปแบบที่ส่งมาบริจาค และต้องคัดแยกส่วนที่เป็นประโยชน์จริงๆ เพื่อส่งตรงถึงผู้ต้องขังหญิง
 • อาสาสมัครที่มาคัดแยกต้องปราณีตในการคัดแยกชุดชั้นในที่จะนำไปส่งต่อ อาทิ การเลาะโครงเหล็กออกจากชุดชั้นใน 

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • สร้างช่องทางการทำกิจกรรมด้านสังคมในส่วนที่มีความต้องการแท้จริง
 • เกิดความร่วมมือของประชาชนทั่วไป และเกิดการทำงานร่วมกันกับเรือนจำต่างๆ เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างรูปแบบในการพัฒนาผู้ต้องขัง
 • เกิดเป็นเครือข่ายอาสาสมัครปลุกพลังเปลี่ยนไทย “ร่วมแรงเพื่อส่งต่อสู่สังคมแห่งการแบ่งปัน

สนับสนุนโครงการ

*กดปุ่มสีแดงด้านล่างเพื่อสนับสนุนโครงการ

40/40 คน
ถูกสนับสนุนแล้ว 2/2 เรื่อง

1/0 คน

2500/2500 หน่วย
ถูกสนับสนุนแล้ว 1/1 เรื่อง

สิ้นสุดการระดมทุน

โครงการจะสิ้นสุดวันที่ 5 ตุลาคม 2559

เจ้าของโครงการ

สถานที่กิจกรรม

ปลุกพลังเปลี่ยนไทย ห้อง 409 ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330

ติดต่อเจ้าของโครงการ

ปลุกพลังเปลี่ยนไทย ห้อง 409 ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330

ผู้ร่วมแบ่งปันล่าสุด

ความคืบหน้าโครงการ

 • เปิดรับ 3T

  19 กันยายน 2559

 • สิ้นสุดการเปิดรับ 3T

  5 ตุลาคม 2559

 • เริ่มทำกิจกรรม

  8 ตุลาคม 2559