“เลโก้” เป็นมากกว่าของเล่น ใช้วางกลยุทธ์องค์กรได้!!

ไปทำความรู้จักผู้จุดประกาย LEGO SERIOUS PLAY

อาจารย์ปุ้ม ณฤดี คริสธานินทร์ Director of Inspiration และ Strategy & Team Transformation Facilitator บริษัท Eureka International และผู้ก่อตั้ง LSPThailand.com จัดเวิร์กชอปโดยใช้กระบวนการ “LEGO® SERIOUS PLAY®”ให้บริษัท องค์กรต่าง ๆ รวมถึงองค์กรไม่แสวงหากำไรเพื่อแก้ปัญหาความท้าทายในองค์กร ปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์พิเศษและช่วยงานของคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ สอนวิชา Strategic Planning ในระดับชั้นปริญญาโท และ Brand Strategy ในระดับชั้นปริญญาตรี และเป็นกรรมการมูลนิธิเพื่อคนไทย ซึ่งทำงานร่วมกับองค์กรภาคีต่างๆ เพื่อสร้างให้คนไทยเป็น Active Citizen ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมอยู่ดีมีสุขร่วมกัน


Credit ภาพ: Iconic Women Alliance

เลโก้ ในสายตาของผู้จุดประกายนี้ ไม่ได้เป็นเพียงของเล่น อย่างที่เราๆ เห็นเด็กต่อกันเกลื่อน เป็นรูปบ้าน รูปรถ รูปหอคอย ฯลฯ  หากแต่เลโก้สามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับบริษัท องค์กรต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยแก้ปัญหาหลายๆ อย่าง รวมถึงวางกลยุทธ์องค์กร ในการรองรับโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วอย่างปัจจุบันนี้

จุดเริ่มต้นของการนำกระบวนการ LEGO® SERIOUS PLAY® มาเผยแพร่ในไทยเป็นอย่างไรบ้าง

ที่ผ่านมา ปุ้มเป็นที่ปรึกษา ปุ้มได้มีโอกาสไปช่วยเป็นวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ให้กับบริษัทที่ปรึกษาข้ามชาติบริษัทหนึ่งและในกระบวนการนั้นได้มีการใช้ LSP ในช่วงสั้นๆ ประกอบกับกิจกรรมอื่นๆ ปุ้มเลยเกิดความสนใจศึกษาเพิ่มเติมเลยบินไปเรียนกระบวนการนี้ที่ต่างประเทศ แล้วพบว่าหากเราได้สร้างผลลัพธ์ของกระบวนการอย่างเต็มรูปแบบ น่าจะเป็นประโยชน์มากกับการช่วยแก้ปัญหาหลายๆ อย่างให้กับระดับบุคคลและระดับองค์กรในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วอย่างปัจจุบัน  ปุ้มเลยคิดว่ากระบวนการดีขนาดนี้ อยากให้คนอื่นได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงที่หลากหลายมากขึ้น เลยนำเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย โดยการทำให้คนเห็นคุณค่าแท้ของกระบวนการผ่านการสร้างประสบการณ์จากเวิร์กชอปที่วางแผนโดยละเอียดเพื่อตอบความท้าทายเฉพาะขององค์กรจริงๆ ไม่ใช่เล่นเพื่อให้สนุก และเราเป็น Local partner คนเดียวในประเทศไทยของ World Master Trainer มีการจัดอบรม Facilitator เพื่อนำกระบวนการนี้ไปใช้สนับสนุนงานของตนให้เกิดผลลัพธ์จริง โดยเรารับปีละ 12 คนเพื่อเน้นคุณภาพ และปุ้มก็มีความสุขมากที่ตอนนี้เรามีฟาฯ (Facilitator) ที่เข้ามาเทรนกับเราหลากหลายวงการอย่างที่ตั้งใจไว้ มีทั้งวงการการศึกษา ที่ปรึกษา เจ้าของธุรกิจ คนทำงานด้าน CSR โค้ช นักวิจัย หรือแม้กระทั่งคุณหมอก็มีค่ะ

ความหมายของ LSP คืออะไรคะ

LSP เป็นชื่อเรียกย่อของกระบวนการ LEGO® SERIOUS PLAY® Method เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ทีมแก้ปัญหาจริงๆ ของทีมร่วมกัน เป็นเสมือนภาษาที่ช่วยให้คนคิดร่วมกันได้มีคุณภาพและลึกซึ้งมากขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ช่วยให้มองทะลุเรื่องที่สลับซับซ้อน ทำความเข้าใจ และแก้ปัญหาร่วมกันได้ กระบวนการ LEGO® SERIOUS PLAY® method เองไม่มีเนื้อหาแต่เป็นเหมือนภาษา เป็นยานพาหนะที่ฟาฯ ใช้ในการช่วยให้คนพาเอาความรู้ระดับปัญญาญาณจากผู้เข้าร่วมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันแล้วแต่จะนำไปออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์ใด ดังนั้นตัวมันเองจึงไม่ใช่การอบรม หรือเป็นหลักสูตรอย่างที่บางคนอาจเข้าใจค่ะ

ในกระบวนการนี้ เราใช้ตัวต่อเลโก้ เป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้ใหญ่ได้ใช้มือช่วยเชื่อมโยงกับความรู้ความคิดมากมายที่ซ่อนอยู่ในคลังสมองของตัวเอง และนำมันออกมาเชื่อมโยง Make sense เข้าด้วยกัน  นิ้วมือของเราทุกนิ้ว เชื่อมโยงกับส่วนต่างๆ ของสมองกว่า 70%  กระบวนการนี้ ฟาฯ จะช่วยพาให้ทุกคนใช้มือเป็น Search engine ของสมอง เหมาะกับการนำมาช่วยคิดเรื่องที่สลับซับซ้อนที่เรายังไม่รู้คำตอบ เช่น การวางแผนกลยุทธ์ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  การทำความเข้าใจและรู้จักตัวเองและคนในทีมอย่างถ่องแท้ การมองและทำความเข้าใจคนในทีมจากมุมมองของเขา การมอง Business landscape ที่มีความเชื่อมโยงกันเป็นระบบ  การคิด Scenario thinking แผนภาพอนาคตที่เป็นได้เพื่อกลับมาวางกลยุทธ์องค์กร  เป็นการพาคนไปสู่  Aha moment ที่ฟาฯ มีหน้าที่ช่วยพาให้ทุกคนค้นพบคำตอบด้วยตัวเอง  จนหลายคนไปถึงจุดที่ว่า ‘ฉันไม่เคยรู้ว่าฉันรู้เรื่องนี้มาก่อน’ (Ah.. I didn’t know that I knew this!) ทำให้เราสามารถคิดเรื่องเครียดๆ ด้วยความสนุกได้ ด้วยการที่เราเอาพลังของการเล่น (Play) มาปลดล็อกกระบวนการคิดของผู้ใหญ่ สร้างให้เกิดประโยชน์ในเรื่องที่จริงจัง (Serious) เช่น ความท้าทายขององค์กร จึงเป็นที่มาของชื่อของกระบวนการ LEGO® SERIOUS PLAY® Method ค่ะ

ถือเป็นคนแรกหรือไม่ ที่นำ LSP มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในองค์กรต่างๆ

LSP เริ่มคิดค้นมาตั้งแต่ปี 1996 ดังนั้นไม่ใช่กระบวนการใหม่ แต่เป็นกระบวนการ Innovative thinking approach ที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดย Association of Master Trainers in LEGO SERIOUS PLAY Method ซึ่งก่อตั้งโดย World Master Trainers 2 ท่านคือ Robert Rasmussen และ Per Kristiansen  ซึ่งในเมืองไทยมีผู้นำมาใช้บางเล็กน้อยก่อนหน้านี้แบบประปรายร่วมกับกิจกรรมอื่นๆ  แต่อาจจะเป็นเพราะเราเป็นคนแรกที่นำคุณค่าของกระบวนการ LSP อย่างเต็มรูปแบบมาทำให้เห็นผลประจักษ์กับผู้บริหารหลากหลายองค์กร เราเป็น Local partner คนเดียวในประเทศไทยของ World Master Trainer คุณ Per Kristiansen จัดอบรมเรื่องนี้ และตัวปุ้มก็รักที่จะพัฒนาตัวเอง เรียนรู้และแบ่งปันความรู้อย่างต่อเนื่อง  ฟาฯ (Facilitator) หลายคนจากทั่วโลกบอก ว่าวิธีการจัดเวิร์กชอปของเราที่เน้นคุณภาพของการคิดและรายละเอียดต่างๆ จุดประกาย Global Facilitator Community  ยกระดับบรรทัดฐานของการใช้กระบวนการนี้  เราก็ภูมิใจเล็กๆ ว่าสิ่งที่คนไทยตั้งใจทำ กลายเป็นแรงกระเพื่อมให้เพื่อนๆ ฟาฯ ในส่วนต่างๆ ของโลกอยากพัฒนางานของตัวเองและเชื่อมโยงเข้าหากันและกันมากขึ้น  สำหรับเราแล้วมันคือผลลัพธ์ของการทำงานเป็นทีม และเราทั้งทีมมี Purpose ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อพื้นฐานของ LEGO SERIOUS PLAY ว่าทุกคน มีศักยภาพอยู่ในตัวเอง และทุกคนอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างประโยชน์ให้กับองค์กร และการวางแผนกลยุทธ์ไม่ควรจะนิ่งและแห้ง แต่ควรเป็นแผนที่มีชีวิต เพราะสถานการณ์เปลี่ยนแปลงทุกวัน และเป็นแผนที่ทุกคนมีส่วนร่วมและอยากนำไปใช้จริงๆ 

แล้วการใช้มือคิด มันกระตุ้นสมองอย่างไร

มือ สัมพันธ์กับสมองอย่างไร (Hands-Mind Connection) กระบวนการ LEGO SERIOUS PLAY ไม่ใช่เกม ไม่มีการแข่งขัน หรือเปรียบเทียบว่าโมเดลของใครสวยกว่า เพราะเราใช้ตัวต่อเป็นเครื่องมือช่วยคิด เนื่องจากมือและสมองเป็นอวัยวะที่ความเชื่อมโยงกันอย่างมหาศาล เป็นอวัยวะที่พัฒนาขึ้นมาพร้อมๆ กันตั้งแต่เราอยู่ในท้องคุณแม่ เมื่อเราใช้มือขยับทำอะไร มันกระตุ้นส่วนต่างๆ ในสมองโดยไม่รู้ตัว คุณหมอพิพัฒน์ ชุมเกษียร ซึ่งเป็นอาจารย์หมอด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและผู้ก่อตั้ง SE ชื่อ Angel Life ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมเวิร์กชอปของปุ้ม ท่านชื่นชมกระบวนการนี้มาก ท่านบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าเราทำในสิ่งเดียวกันแต่มาจากคนละทาง ท่านบอกทางการแพทย์จะสังเกตการเคลื่อนไหวของนิ้วมือจากผู้ป่วยอัมพฤกษ์ ว่าสมองได้เริ่มกลับมาทำงานแล้วเช่นเดียวกัน  ดังนั้นในกระบวนการ ฟาฯ จะมีวิธีพาให้ผู้เข้าร่วมเริ่มใช้มือคิดด้วยการเริ่มต่อ แม้ยังไม่ได้มีคำตอบชัดเจน แล้วความคิด ปัญญาในเชิงลึก จะค่อยๆ ไหลออกมาสู่ conscious mind อย่างเป็นธรรมชาติ และเมื่อแต่ละคนได้เล่าเรื่องจากโมเดลของตัวเองในภาวะแวดล้อมที่พร้อม ความคิดความรู้ก็จะยิ่งไหลออกมาเพิ่มอีก ทำให้คนได้เชื่อมเข้าไปถึงสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองรู้มาก่อน ทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยประสบการของฟาฯ ที่จะต้อง Plan Do Check Act ระหว่างเวิร์กชอปอยู่ตลอดทุกชั่วขณะเพื่อให้แต่ละคนบนโต๊ะที่เล่นอยู่ ได้สามารถปลดล็อกศักยภาพของตัวเองได้จริงๆ ค่ะ

กลุ่มเป้าหมายที่นำ LSP ไปใช้ให้เกิดประโยชน์คือกลุ่มใด

กระบวนการ LEGO® SERIOUS PLAY® Method ถูกออกแบบมาให้ใช้กับผู้ใหญ่ และดึงความรู้ความคิดจากประสบการณ์ผสานกับ Imagination เราเคยใช้ทำกับผู้ใหญ่ตั้งแต่ระดับวัยรุ่นจนถึงวัยเกษียณ บางคนจะเข้าใจผิดว่าขอให้ช่วยไปจัดให้กับเด็กๆ ถ้าเป็นเด็กเล็กจริงๆ จะเหมาะกับ LEGO Education มากกว่าค่ะ

จากนำกระบวนการ LEGO® SERIOUS PLAY® มาใช้ สิ่งที่ได้รับและเห็นผล...

ตอนที่ปุ้มเป็นเจ้าภาพ จัด Asian Facilitator Meeting ที่เมืองไทยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยมีฟาฯ (Facilitator) กว่า 80 คนจากทั่วเอเชีย และจากยุโรปมาประชุมกัน  World Master Trainer ท่านหนึ่งถามสามีปุ้มว่า อะไรทำให้ปุ้ม Engage และจริงจังกับกระบวนการนี้  ปุ้มได้ยินคำตอบว่า “She found herself.”  แล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆ ด้วย  ถามว่าสิ่งที่ได้รับคืออะไร  คือเราได้ทำงานทุกวันที่ใช้จุดแข็ง ผสานกับความเชื่อ ผสานกับ Passion ของตนเองอย่างลงตัวที่สุด เกิดเป็นพลังงานพิเศษบางอย่างในการสร้างคุณค่าในตัวผู้อื่น ทุกเวิร์กชอปไม่ง่าย แต่เรามีไฟ เรารู้สึก Happily tired เป็นความสุขที่ได้เลยขณะนั้นที่ช่วยให้คนเกิด Aha moment และปลดล็อกศักยภาพของตนเองร่วมกัน เราได้มีโอกาสเรียนรู้จากเรื่องราวและวิธีคิดของทุกคนที่เราได้ทำเวิร์กชอปให้เค้า  ไม่ว่าจะเป็น CEO เจ้าของธุรกิจหมื่นล้าน หรือจากคนไร้บ้าน  อันนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่เราได้จากงานของเรา

คนไร้บ้านได้อะไรกับกระบวนการนี้

คนไร้บ้านกลุ่มที่เราเคยทำให้นี้ ในเวลานั้น เพิ่งเปลี่ยนสภาพจากเร่ร่อนเป็นมีที่พักพิง แต่เป็นของกลุ่มผู้ดูแล เขาเหล่านั้นมีความปรารถนาอยากเพิ่มทักษะเพื่อหาเลี้ยงชีพให้ตัวเองได้ เป็นหจก.คนไร้บ้าน ในตอนนั้นโจทย์ของเราคือ จะทำอย่างไรที่จะช่วยให้พวกเขาแต่ละคนได้เห็นคุณค่าแท้ในตัวเอง และได้วางเป้าหมายความปรารถนาร่วมกันในฐานะกลุ่มองค์กร สิ่งที่เราเชื่อว่าเค้าได้คือแต่ละคนได้เห็นตัวเองชัดขึ้นมาก โดยตัวตนและคุณค่าแท้นั้นก้าวข้ามสถานะทางสังคมที่เป็นคนไร้บ้าน ทำให้แต่ละคนในกลุ่มเข้าใจกันมากขึ้นเพราะต่างคนต่างที่มา และจะต้องทำงานร่วมกัน เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน เค้าได้สะท้อนภาพความสำเร็จของหจก.คนไร้บ้าน เป็นการปรับ mental model ของตัวเองไปในตัวให้เห็นสิ่งที่เป็นไปได้จริงถ้าเค้าตั้งใจกันจริงค่ะ ถึงเวลานี้มีการเปลี่ยนแปลงของกลุ่นนี้เกิดขึ้น แต่เราก็เชื่อว่าการที่แต่ละคนได้มองเห็นตัวตนและคุณค่าแท้ของตัวเองที่ชัดเจน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะทางสังคมอย่างไรก็ตาม มันช่วยให้เค้าก้าวต่อได้อย่างมั่นใจมากขึ้นค่ะ

คุณค่า หรือสิ่งที่ผู้เข้าร่วมได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมเวิร์กชอปที่ใช้กระบวนการ LEGO SERIOUS PLAY คืออะไรบ้างคะ

คุณค่าสำหรับผู้เข้าร่วม คือ คิดได้ลึกขึ้น เข้าใจได้กว้างขึ้น  ขยับมุมคิดของตัวเอง เข้าใจมุมของคนอื่นด้วยความเคารพจริงๆ  เห็นภาพตัวเอง และความสลับซับซ้อนของ Business landscape ชัดขึ้นเพื่อวางแผนกลยุทธ์ได้ดีขึ้น ถอดหมวก ถอดตำแหน่งออกแล้วเอาด้านความเป็นมนุษย์มาช่วยกับสร้าง ขยับ เปลี่ยนแปลงตัวเอง ทีม และองค์กรไปในทิศทางที่เราอยากให้เป็นด้วยกระบวนการที่เอื้อให้ทุกคนตื่นรู้ด้วยตัวเอง  แต่ถ้าถามในเชิงของเวิร์กชอป ที่เห็นผลของการใช้กระบวนการ LEGO® SERIOUS PLAY® อย่างเต็มรูปแบบ Full power จริงๆ จะเป็น Workshop Real-Time Strategy ซึ่งปุ้มและทีมจะทำให้กับองค์กรมหาชน SMEs และ Tech start-up ต่างๆ ทั้งไทยและต่างชาติที่อยู่ในช่วง Transform และต้องการตัดสินใจเรื่องกลยุทธ์ได้เร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเป็นกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นและมีชีวิต เหมาะกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและอาจมีสิ่งที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้เกิดขึ้น โดยใช้เวลา 1.5 หรือ 2 วันค่ะ ซึ่งปัจจุบันยังมีฟาฯจำนวนน้อยในโลกที่ทำได้เพราะต้องอาศัยประสบการณ์สูงค่ะ

ปุ้มเคยเขียนเรื่อง Emergence Strategy นี้ไว้ในนิตยสาร Forbes ด้วย หากใครสนใจไปลองหาอ่าน version ย่อได้ในหัวข้อ Forbes Thailand : Emergent Strategy : ทางรอดในภาวะผันผวน www.forbesthailand.com/commentaries-detail.php?did=936

หัวใจของกระบวนการ  LEGO SERIOUS PLAY คืออะไรคะ

จริงๆ แล้วหัวใจของกระบวนการนี้คือ กระบวนการช่วยปลดล็อกให้คนพบกับปัญญาญาณ (Wisdom) ของตัวเอง ได้มองเห็นและเข้าใจตัวเองชัดเจนขึ้นค่ะ  ในกระบวนการเราจะไม่มีการตัดสินกัน ทุกคนเป็นตัวเอง และแบ่งปันความคิดได้เต็มที่และเป็นอิสระจากกัน  ดังนั้นเราจะไม่วิเคราะห์ว่าใครเป็นอย่างไรจากโมเดลตัวต่อของเขา เพราะคนจะรู้สึกไม่ปลอดภัย (Psychological safety) และมีผลกับคุณภาพของการคิดทันที แต่ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้มีโอกาสวิเคราะห์ตัวเองค่ะ

จากริเริ่มมาจนถึงปัจจุบัน ทำมากี่ปี มีผู้รู้จักกว้างขึ้นไหม...

เราเริ่มทำให้กระบวนการเป็นที่รู้จักจากประสบการณ์จริงตั้งแต่ปี 2015 ค่ะ ในปีนั้น องค์กรแรกที่ปุ้มได้มีโอกาสไปทำให้และถือเป็นความภาคภูมิใจและประสบการณ์ที่ดีมากคือ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ค่ะ ต้องขอบคุณออคิด สลิงช๊อตในตอนนั้นที่วางใจทำงานกันเป็น Partner และไว้วางใจให้เราเลือกใช้กระบวนการที่เราเชื่อว่าจะตอบโจทย์ได้ค่ะ  ปัจจุบันนอกจากเรามีองค์กรที่ติดต่อเข้ามาหาเราจากการ refer ของลูกค้าแล้ว เราทำงานเป็น Partner อย่างมืออาชีพร่วมกับหลากหลายองค์กรที่เชื่อในเรื่องของการ Collaboration อาทิ Iconic Women Alliance โดย SEAC, Aon Hewitt, Thailand Management Association และเชื่อว่าความเชี่ยวชาญเฉพาะของเราสามารถช่วยลูกค้าเค้าได้  ปัจจุบัน ตัวปุ้มเองได้มีโอกาสทำเวิร์กชอปให้หลากหลายองค์กรมหาชนในประเทศไทย และบริษัทข้ามชาติ กลุ่มผู้บริหาร Regional ที่บินเข้ามาประชุมที่เมืองไทย กลุ่ม SMEs กลุ่ม Not-for-Profit และ Social Enterprise กลุ่มนิสิตนักศึกษา และได้มีโอกาสทำเวิร์กชอปในต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง มิลาน พม่า ญี่ปุ่น เป็นต้นค่ะ


​Credit ภาพ: Iconic Women Alliance

กระบวนการ LEGO® SERIOUS PLAY® Method สามารถพัฒนาต่อยอดได้อย่างไร

LEGO® SERIOUS PLAY® Method มีการพัฒนามากว่า 18 ปี แต่ช่วง 2-3 ปีหลังนี้เป็นที่สนใจมากขึ้นมาก เพราะกระบวนการนี้สอนให้เราคิดได้ลึก และ Agile เหมาะกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ Meaning และ Purpose ของการทำอะไรก็แล้วแต่ เช่น การสร้างแบรนด์ การเป็นผู้นำ การวางกลยุทธ์องค์กร กลับมามีความสำคัญ ซึ่งปุ้มมองว่ากระบวนการนี้ก็ยังจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยในเรื่องนี้ต่อไป นอกเหนือไปจากการใช้กระบวนการ LSP ร่วมกับ Framework ต่างๆ เช่น Value canvas, Design thinking, Design sprint, Golden Circle เป็นต้น  ซึ่งในบางประเทศ เราพบว่าอาจมีทั้งกลุ่มฟาฯ ที่เน้นการพัฒนาตัวเองตลอดเวลา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เน้นคุณภาพและผลลัพธ์ของเวิร์กชอป เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายขององค์กร ขณะเดียวกัน ในประเทศอื่นอาจมีคนกลุ่มน้อยใช้ตัวต่อ LEGO ในการทำเวิร์กชอป เพื่อสร้างเกม สร้างกิมมิก โดยเน้นความสนุกแล้วเรียกว่ากระบวนการ LEGO® SERIOUS PLAY® Method เพื่อสร้างจุดขาย และมีผลกระทบกับการรับรู้เข้าใจแบรนด์ LSP ในกลุ่มองค์กรที่ยังไม่ได้มีโอกาสศึกษาทำความเข้าใจถึงประโยชน์ของกระบวนการนี้อย่างลึกซึ้งค่ะ  ประสบการณ์ที่ฟาฯ ทุกคนส่งมอบผ่านกระบวนการในทุกๆ เวิร์ค ชอปจึงสำคัญมากกับ brand ของ LEGO® SERIOUS PLAY® ที่มองคนในภาพรวมค่ะ

คิดอย่างไรที่เลโก้ ไม่ได้เป็นเพียงของเล่นอีกต่อไปแล้ว

ตัวเลโก้เองโดยปกติเป็นของเล่นที่ดีมีคุณค่าอยู่แล้ว แต่เราไม่ได้มองเลโก้เป็นของเล่น แต่มองเป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการฟาฯ (Facilitator) ให้คนได้ค้นพบอะไรบางอย่างในตัวเอง และได้เชื่อมเข้าหากันอย่างมีความหมายมากขึ้นค่ะ

ถ้าหากองค์กรหรือโรงเรียน บริษัท ฯลฯ สนใจให้จัดเวิร์กชอปติดต่อได้ที่ มีค่าใช้จ่ายไหม

สามารถติดต่อปุ้มได้ที่ 0818221568 หรือ narudee@eureka.co.th ค่ะ  และสำหรับองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร เรายินดีทำ Workshop Probono ให้เช่นกันค่ะ

 

และนี่คือหนึ่งในตัวอย่างชั้นเยี่ยม สำหรับผู้ที่นำสิ่งที่มีอยู่แล้วมาจัดสร้างให้เกิดขุมพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะเปลี่ยน และพัฒนาโลกของเราให้เจริญอย่างมั่นคงและมีแบบแผน