สำเร็จ

อาสาสร้างสุขเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลรามาธิบดี

ปลุกพลังเปลี่ยนไทย
งานอาสาสมัครในโรงพยาบาล บทบาทคือเข้าไปทำกิจกรรมกับผู้ป่วยเด็กรื้อรัง (IPD) เช่น เด็กป่วยโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเลือด ที่ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน และเด็กป่วยที่มารับวัคซีนหรือตามหมอนัด (OPD)
134%
 • จำนวนคนที่แบ่งปันเวลา มาร่วมเป็นอาสาสมัคร
48 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันความรู้ความสามารถ
3 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเงิน สิ่งของ ฯลฯ
0 หน่วย
สำเร็จ

แต้มสีเติมศิลป์ห้องผู้ป่วยรังสีรักษา โรงพยาบาลราชวิถี

ปลุกพลังเปลี่ยนไทย
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในหอผู้ป่วยมะเร็งให้สดใส เพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับการเยียวยาทางจิตใจผ่อนคลายความเครียด ความวิตกกังวล คล้ายการมาพักผ่อนนอกสถานที่
1078%
 • จำนวนคนที่แบ่งปันเวลา มาร่วมเป็นอาสาสมัคร
656 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันความรู้ความสามารถ
34 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเงิน สิ่งของ ฯลฯ
0 หน่วย
สำเร็จ

แต้มสีเติมศิลป์โรงพยาบาลเด็ก

ปลุกพลังเปลี่ยนไทย
ปรับปรุงและสร้างบรรยากาศที่ดี โดยใช้งานศิลปะและสีสันที่เอื้อต่อเด็กที่มารับบริการทันตกรรม เพื่อให้เด็กๆที่มารอรับการตรวจรักษาได้เกิดความผ่อนคลาย ลดความเครียด ความวิตกกังวล และรู้สึกเพลินเพลินกับงานศิลปะ ภาพกราฟฟิค ที่ตกแต่งโดยรอบห้องทันตกรรม
169%
 • จำนวนคนที่แบ่งปันเวลา มาร่วมเป็นอาสาสมัคร
72 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันความรู้ความสามารถ
18 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเงิน สิ่งของ ฯลฯ
68 หน่วย
สำเร็จ

แต้มสีเติมศิลป์ในชุมชนชายคลองบางบัว

ปลุกพลังเปลี่ยนไทย
แต้มสีเติมศิลป์ในชุมชนชายคลองบางบัวให้ปลอดภัย ลดอาชญกรรม พร้อมปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดชุมชนเพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้สำหรับบุคคลทั่วไปและเด็กๆในชุมชน
120%
 • จำนวนคนที่แบ่งปันเวลา มาร่วมเป็นอาสาสมัคร
38 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันความรู้ความสามารถ
4 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเงิน สิ่งของ ฯลฯ
86 หน่วย
สำเร็จ

พิมพ์สื่อการเรียนให้นักศึกษาบกพร่องทางการมองเห็น

Methawee Thatsanasateankit
50 เปอร์เซนต์ ของนักศึกษาบกพร่องทางการมองเห็นสอบไม่ผ่านเพราะไม่มีสื่อการเรียนที่เข้าถึงได้ the guidelight จึงเป็นโครงการที่ช่วยจัดทำสื่อการเรียนให้นักศึกษาบกพร่องทางการมองเห็น เครดิตรูปน้องพลอย สโรชา
136%
 • จำนวนคนที่แบ่งปันเวลา มาร่วมเป็นอาสาสมัคร
104 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันความรู้ความสามารถ
0 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเงิน สิ่งของ ฯลฯ
0 หน่วย
สำเร็จ

ปลูกผักอิ่มท้อง สร้างรายได้ ในโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์

Krutip
การปลูกต้นอ่อนทานตะวัน การเลี้ยงไก่ไข่ อื่นๆเพื่อสนับสนุนให้ นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีรายได้เพิ่มเติมเพื่อนำไปช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและเพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียนไปในเวลาเดียวกัน
100%
 • จำนวนคนที่แบ่งปันเวลา มาร่วมเป็นอาสาสมัคร
6 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันความรู้ความสามารถ
2 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเงิน สิ่งของ ฯลฯ
14043 หน่วย
สำเร็จ

ปลูกผักอิ่มท้อง สร้างรายได้ ในโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ

พรวิมล สว่างชม
โครงการสนับสนุนให้ นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นักเรียนสามารถมีรายได้เพิ่มเติม เพื่อนำไปช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง และเพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียนไปในเวลาเดียวกัน
100%
 • จำนวนคนที่แบ่งปันเวลา มาร่วมเป็นอาสาสมัคร
11 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันความรู้ความสามารถ
2 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเงิน สิ่งของ ฯลฯ
23750 หน่วย
สำเร็จ

ปลูกผักอิ่มท้อง สร้างรายได้ ในโรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์

อมรรัตน์ สีหะปัญญา
โครงการสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นักเรียนสามารถมีรายได้เพิ่มเติม เพื่อนำไปช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง และเพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียนไปในเวลาเดียวกัน
100%
 • จำนวนคนที่แบ่งปันเวลา มาร่วมเป็นอาสาสมัคร
6 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันความรู้ความสามารถ
1 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเงิน สิ่งของ ฯลฯ
11680 หน่วย
สำเร็จ

ปลูกผักอิ่มท้อง สร้างรายได้ พื้นที่บ้านห้วยม่วง

suwit Thai
เด็ก 1 ใน 3 ของโรงเรียนอยู่ห่างไกลต้องมาพักค้างที่โรงเรียน การทำเกษตรเพื่ออาหารทุกมื้อสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยม่วง มุ่งหวังให้เด็กๆ ได้มีอาหารอิ่มท้อง
100%
 • จำนวนคนที่แบ่งปันเวลา มาร่วมเป็นอาสาสมัคร
21 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันความรู้ความสามารถ
2 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเงิน สิ่งของ ฯลฯ
964 หน่วย