สำเร็จ

ส่งข้าวให้เด็ก (Rice for Good)โรงเรียนบ้านเทิน

ปลุกพลังเปลี่ยนไทย
ส่งข้าวให้เด็กดอย-ตะเข็บชายแดง (Rice for Good) เพราะเด็กยากไร้หลายคนต้องอาศัยอยู่ที่โรงเรียน แต่รัฐไม่ได้มีงบประมาณสนับสนุน เราจึงอยากชวนทุกคนส่งข้าวสารไปให้น้องได้กิน
100%
 • จำนวนคนที่แบ่งปันเวลา มาร่วมเป็นอาสาสมัคร
0 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันความรู้ความสามารถ
5 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเงิน สิ่งของ ฯลฯ
500 หน่วย
สำเร็จ

สองล้อ Go Round Thailand

ปลุกพลังเปลี่ยนไทย
ด้วยแนวคิดที่จะเพิ่มพื้นที่ชีวิตของผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์ ให้เดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวก สร้างอิสรภาพในการเดินทางสำหรับชาววีลแชร์ เราจึงรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม วัด ร้านอาหาร ระบบขนส่งมวลชน ฯลฯ
100%
 • จำนวนคนที่แบ่งปันเวลา มาร่วมเป็นอาสาสมัคร
100 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันความรู้ความสามารถ
0 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเงิน สิ่งของ ฯลฯ
0 หน่วย
สำเร็จ

ส่งข้าวให้เด็ก (Rice for Good) โรงเรียนแม่สวด

ปลุกพลังเปลี่ยนไทย
ส่งข้าวให้เด็กดอย-ตะเข็บชายแดน (Rice for Good) เพราะเด็กยากไร้หลายคนต้องอาศัยอยู่ที่โรงเรียน แต่รัฐไม่ได้มีงบประมาณสนับสนุน เราจึงอยากชวนทุกคนส่งข้าวสารไปให้น้องได้กิน
100%
 • จำนวนคนที่แบ่งปันเวลา มาร่วมเป็นอาสาสมัคร
4 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันความรู้ความสามารถ
5 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเงิน สิ่งของ ฯลฯ
1012 หน่วย
สำเร็จ

ส่งข้าวให้เด็ก (Rice for Good) โรงเรียนสระปทุม

ปลุกพลังเปลี่ยนไทย
ส่งข้าวให้เด็กดอย-ตะเข็บชายแดน (Rice for Good) เพราะเด็กยากไร้หลายคนต้องอาศัยอยู่ที่โรงเรียน แต่รัฐไม่ได้มีงบประมาณสนับสนุน เราจึงอยากชวนทุกคนส่งข้าวสารไปให้น้องได้กิน
100%
 • จำนวนคนที่แบ่งปันเวลา มาร่วมเป็นอาสาสมัคร
1 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันความรู้ความสามารถ
5 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเงิน สิ่งของ ฯลฯ
500 หน่วย
สำเร็จ

ส่งข้าวให้เด็ก (Rice for Good) โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา

ปลุกพลังเปลี่ยนไทย
ส่งข้าวให้เด็กดอย-ตะเข็บชายแดน (Rice for Good) เพราะเด็กยากไร้หลายคนต้องอาศัยอยู่ที่โรงเรียน แต่รัฐไม่ได้มีงบประมาณสนับสนุน เราจึงอยากชวนทุกคนส่งข้าวสารไปให้น้องได้กิน
100%
 • จำนวนคนที่แบ่งปันเวลา มาร่วมเป็นอาสาสมัคร
0 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันความรู้ความสามารถ
5 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเงิน สิ่งของ ฯลฯ
2565 หน่วย
สำเร็จ

แต้มสีเติมศิลป์ห้องผู้ป่วยรังสีรักษาสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ปลุกพลังเปลี่ยนไทย
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในหอผู้ป่วยมะเร็งให้สดใส เพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับการเยียวยาทางจิตใจผ่อนคลายความเครียด ความวิตกกังวล คล้ายการมาพักผ่อนนอกสถานที่
156%
 • จำนวนคนที่แบ่งปันเวลา มาร่วมเป็นอาสาสมัคร
55 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันความรู้ความสามารถ
17 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเงิน สิ่งของ ฯลฯ
55 หน่วย
สำเร็จ

พิมพ์หนังสือสุขภาพเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น

Methawee Thatsanasateankit
ปัจจุบันมีผู้บกพร่องทางการมองเห็นมากมายที่ไม่มีโอกาสในการเข้าถึงหนังสือพื้นฐานในการดำรงชีวิต หรือ หนังสือเกี่ยวกับสุขภาพ เนื่องจากหนังสือส่วนมากไม่ได้พิมพ์เป็นอักษรเบลล์ หรือไม่สามารถเปิดทางโปรแกรมตาทิพย์ได้
135%
 • จำนวนคนที่แบ่งปันเวลา มาร่วมเป็นอาสาสมัคร
53 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันความรู้ความสามารถ
0 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเงิน สิ่งของ ฯลฯ
0 หน่วย
สำเร็จ

อาสาสร้างสุข เพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ปลุกพลังเปลี่ยนไทย
งานอาสาสมัครในโรงพยาบาล บทบาทคือเข้าไปทำกิจกรรมกับผู้ป่วยเด็กรื้อรัง (IPD) เช่น เด็กป่วยโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเลือด ที่ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน และเด็กป่วยที่มารับวัคซีนหรือตามหมอนัด (OPD)
117%
 • จำนวนคนที่แบ่งปันเวลา มาร่วมเป็นอาสาสมัคร
194 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันความรู้ความสามารถ
3 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเงิน สิ่งของ ฯลฯ
0 หน่วย
สำเร็จ

อาสาสร้างสุข เพื่อเด็กป่วยในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ปลุกพลังเปลี่ยนไทย
งานอาสาสมัครในโรงพยาบาล บทบาทคือเข้าไปทำกิจกรรมกับผู้ป่วยเด็กรื้อรัง (IPD) เช่น เด็กป่วยโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเลือด ที่ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน และเด็กป่วยที่มารับวัคซีนหรือตามหมอนัด (OPD)
134%
 • จำนวนคนที่แบ่งปันเวลา มาร่วมเป็นอาสาสมัคร
28 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันความรู้ความสามารถ
3 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเงิน สิ่งของ ฯลฯ
0 หน่วย