สำเร็จ

ปลูกผักอิ่มท้อง สร้างรายได้ พื้นที่บ้านนกขมิ้น

มูลนิธิ บ้านนกขมิ้น
เกษตรกรรมในโรงเรียน เพื่อความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารของเด็กไทยที่ยั่งยืน พร้อมสร้างรายได้ให้กับนักเรียน
100%
  • จำนวนคนที่แบ่งปันเวลา มาร่วมเป็นอาสาสมัคร
14 คน
  • จำนวนคนที่แบ่งปันความรู้ความสามารถ
8 คน
  • จำนวนคนที่แบ่งปันทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเงิน สิ่งของ ฯลฯ
1106 หน่วย