ผลวิจัยและ "จุดร่วม" ของปัญหาสำคัญที่คนไทยพร้อมมีส่วนร่วมในการแก้ไข

นำเสนอผลวิจัยและ "จุดร่วม" ของปัญหาสำคัญที่คนไทยพร้อมมีส่วนร่วมในการแก้ไข

ในงาน เปิดผลวิจัย "ออกเสียงออกแบบประเทศไทย : สู่พลังพลเมืองร่วมปฏิรูป" วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 ห้องพินนาเคิล 4-5 โรงแรมอินเตอร์คอนทิเนนทัล ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ

โดย รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย