ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล กิจกรรม “สองล้อ Go Around Thailand”

รางวันที่ 1
คุณ Siriaksorn Komolkuncdhorn (maiizzo.ss15@gmail.com)


รางวัลที่ 2
คุณ ฐิติมา สุวัตถิ (thitima@reform.or.th)


รางวัลที่ 3
คุณ Nunthida Chitpukdeerat (c_nunthida@hotmail.com)

รางวัลพิเศษ 10 รางวัล
1. tango_alco@yahoo.com
2. tui_0876079850@hotmail.com
3. milky_aomkom11@hotmail.com
4. apisama_ja@hotmail.com
5. pnaaggy@gmail.com
6. ipink5505@gmail.com
7. คุณ Eakkarat Juthatham (bossholiday.eak@gmail.com)
8. dolrudeek1991@gmail.com
9. the.shy.puppet@gmail.com
10. คุณ จีรภา ปิยภาณีพันธ์