วันพิเศษเพื่อแม่ (เด็กป่วย)

แม่ก็คือแม่ การดูแลเด็กป่วย แม่ต้องใช้พลังพิเศษมากกว่า 10 เท่า เราจึงอยากชวนทุกคนมาร่วมส่งพลังให้แม่เหล่านี้ด้วยกิจกรรมสร้างวันพิเศษให้แม่ได้บันทึกไว้ในความทรงจำ

เกี่ยวกับโครงการ

เด็กเจ็บป่วยที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล ต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของแพทย์พยาบาลและ เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ในสถานพยาบาลย่อมมีผลต่อจิตใจของเด็กมากบ้าง น้อยบ้าง เนื่องจากความสับสนวุ่นวาย ต่างๆ ที่ดําเนินไปรอบตัวเด็กป่วยมีความรู้สึกว้าเหว่ บางคนอาจมีอาการเหงาหงอย ไม่สดชื่นเท่าที่ควรเด็กอาจเกิดความเครียดขึ้นได้ ผู้ป่วยเด็กต้องการการดูแลพิเศษจากครอบครัว

ดังนั้นผู้ปกครอง/ญาติต้องดูแลตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุดซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่หนักมากและการที่ต้องดูแลเด็กในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย และต้องอยู่ในกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงพยาบาลอีกทั้งขาดความเป็นส่วนตัวและความสะดวกสบายจึงมักจะทำให้ผู้ปกครอง/ญาติเกิดความเครียด ทั้งจากความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับเด็ก ซึ่งความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ความคิด ของผู้ปกครอง/ญาติไปด้วย เนื่องจากภาระงานที่มากขึ้นและจำนวนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ลดลงจึงทำให้การดูแลด้านจิตใจผู้ป่วยเด็กและผู้ปกครอง/ญาติ ถูกลดความสำคัญลงเพราะต้องให้ความสำคัญกับโรคที่ผู้ป่วยเด็กเป็นมากกว่า

กิจกรรม “วันพิเศษเพื่อแม่ (เด็กป่วย) สร้างเสริมพลังใจ แม่สู่ลูก” จัดขึ้นใน 1 กรกฎาคมนี้ เพื่อเป็นวันพิเศษก่อนวันที่ 12 สิงหาคม ที่เป็นวันแม่แห่งชาติ เป็นวันเพื่อให้ลูกได้รำลึกถึงพระคุณของแม่

เราหวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่ให้กำลังใจและยกย่อง“แม่ของเด็กป่วย”ที่คอยดูแลลูกโดยไม่มีเงื่อนใข โดยในวันดังกล่าวเราจะชักชวนอาสาสมัครมาช่วยเปลี่ยนคุณแม่ให้ได้แต่งหน้าและแต่งชุดสวย เพื่อถ่ายรูปกับลูกเป็นที่ระลึกกลับบบ้าน และจากนั้นเราจะชวนแม่และลูกร่วมรับประทานอาหารร่วมกับอาสาสมัคร ณห้องอาหารที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศของความรัก

เราอยากให้การทำกิจกรรมร่วมกันของแม่และลูกครั้งนี้  แม่จะได้มีช่วงเวลาแสนพิเศษ เต็มไปด้วยความรัก กำลังใจ และคำขอบคุณ จากลูกซึ่งเป็นเด็กป่วยสู่แม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะเข้าไปทำกระบวนการภายในจิตใจของแม่และเด็กป่วย ทําให้มีพลังกาย พลังใจ ในการต่อสู้โรคภัยไปพร้อมกับลูกที่เจ็บป่วยอย่างมีพลังเต็มไปด้วยความสุข

ที่สำคัญ เราอยากให้เห็นว่า งานอาสาสมัครนั้นมีความสำคัญ และต้องทำอย่างตั้งใจ พวกเราทุกคนสามารถอาศัยความถนัดของตัวเองมาช่วยผู้อื่นได้ และงานอาสายังได้ให้เราเป็นผู้รับที่มีความอิ่มเอมใจ เนื่องจากเราได้เป็นผู้ให้

โครงการโรงพยาบาลมีสุข มูลนิธิกระจกเงา เป็นโครงการฯที่มีเป้าหมายคือ “เพิ่มความสุข ลดความทุกข์” สําหรับผู้ป่วยเด็ก ผู้ปกครอง/ญาติผู้ป่วยเด็ก และผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล ผ่านงาน “อาสาสมัคร”

กลุ่มเป้าหมาย

 1. แม่เด็กป่วยและเด็กป่วย จํานวน 10 ครอบครัว
 2. เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ จำนวน 3 ท่าน
 3. เจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงาและเทใจ จำนวน 5 ท่าน
 4. อาสาสมัครช่างภาพและเจ้าหน้าที่digital2home 10-15 คน

กิจกรรมที่จะดําเนินโครงการ :

 1. กิจกรรมจัดหาชุดสวย สำหรับแม่ผู้ป่วยเด็ก
 2. กิจกรรมรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ร้านอาหารที่ได้จัดเตรียมไว้
 3. กิจกรรมถ่ายภาพร่วมกับอาสาสมัครช่างภาพ
 4. กิจกรรมเด็กป่วยทำของขวัญ เพื่อมอบให้แม่
 5. กิจกรรมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

สมาชิกภายในทีม :

 1. นางสาวกรวิกา ก้อนแก้ว
 2. นางสาวจามจุรี แซ่ซื้อ

Partner

ติดตามกิจกรรมโครงการได้ที่

www.happyhospital.org
www.facebook.com/โครงการโรงพยาบาลมีสุข-มูลนิธิกระจกเงา
โทร. 0-2973-2236–7 ต่อ 103, 085-1966102 

ปัญหาและความท้าทาย

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. แม่ผู้ป่วยเด็กมีความสุข มีพลังใจ ในการดูแลเด็กป่วย
 2. เกิดกระบวนการเยียวยา สร้างกําลังใจผู้ปกครอง/ญาติผู้ป่วยเด็ก
 3. เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างคนในสังคม เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ผู้ปกครอง/ญาติผู้ป่วยเด็ก และ อาสาสมัคร
 4. เปิดโอกาสให้คนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการส่งความสุข สร้างกําลังใจให้แก่ผู้ปกครอง/ญาติผู้ป่วยเด็กมากขึ้น

สนับสนุนโครงการ

*กดปุ่มสีแดงด้านล่างเพื่อสนับสนุนโครงการ

7/7 คน
ถูกสนับสนุนแล้ว 2/3 เรื่อง

0/0 คน

0/0 หน่วย

สิ้นสุดการระดมทุน

โครงการจะสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

เจ้าของโครงการ

สถานที่กิจกรรม

โรงแรมเอเชีย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเจ้าของโครงการ

ปลุกพลังเปลี่ยนไทย ห้อง 409 ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330

ผู้ร่วมแบ่งปันล่าสุด

ความคืบหน้าโครงการ

 • เปิดรับ 3T

  2 มิถุนายน 2560

 • สิ้นสุดการเปิดรับ 3T

  30 มิถุนายน 2560

 • เริ่มทำกิจกรรม

  1 กรกฎาคม 2560