แรงบันดาลใจให้พี่ๆในเรือนจำสู่อาชีพใหม่สร้างรายได้

เพราะความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นเป็นเพียงอดีตที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่เราสามารถเปิดหน้าต่างบานใหม่สู่การเปลี่ยนแปลงได้ พร้อมแรงบันดาลใจกับการสร้างอาชีพและรายได้เพื่อตัวเรา และสังคม

เกี่ยวกับโครงการ

โทษของการทำผิดนำให้หลายคนต้องมาอยู่ในพื้นที่จำกัดภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆในเรือนจำ
แต่เมื่อใช้เวลาเรียนรู้ตามคำตัดสิน ล้วนต้องเดินออกมาเจอโลกภายนอกหน้าต่างอีกบานเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิมของตัวเอง อดีตที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่อนาคตข้างหน้าการหารายได้จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเขาทุกคน

ด้วยการหารือการทำงานสนับสนุนร่วมกันของโครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย Inspiring Thailand กับเรือนจำในพื้นที่ภาคกลาง ทำให้เราได้ทราบถึงความต้องการแรงบันดาลใจสู่การสร้างอาชีพต่างๆ

โครงการนี้จึงริเริ่มชวนอาสาสมัครที่มีความรู้ และเทคนิกต่างๆในการสร้างอาชีพง่ายๆ ด้วยต้นทุนที่ไม่สูงมากระหว่าง 3,000 – 5,000 บาท อาทิ การทำเมนูเบเกอรี่ขาย การทำน้ำปั่นขาย หรือการทำสบู่
และเกลือสปาขาย โดยการเข้าไปสอนอาชีพในเรือนจำที่มีจำนวนผู้ต้องขังเข้าร่วมเรียนไม่น้อยกว่า 30 คนในแต่ละเรือนจำ จำนวน 5 เรือนจำในภาคกลาง อาทิ เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี เรือนจำพิเศษธนบุรี
ทัณฑสถานหญิงธนบุรี ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ทัณฑสถานหญิงกลาง เรือนจำกลางนครปฐม เป็นต้น พร้อมกับแจกสูตรการเรียนรู้อาชีพเพื่อเอาไปใช้ต่อในอนาคต

แผนที่สถานที่จัดกิจกรรมสอนอาชีพในเรือนจำ

วันที่ 3 ก.ค 2560 สถานที่ เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี

 • หลักสูตร 3,000 บาท --> สบู่และเกลือสปา
 • จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน

Google Map

 

วันที่ 7 ก.ค 2560 สถานที่ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี

 • หลักสูตร 3,000 บาท --> เมนูนำ้ปั่น
 • จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 45 คน

Google Map

 

วันที่ 12 ก.ค 2560 สถานที่ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี

 • หลักสูตร 5,000 บาท --> เบเกอรี่
 • จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน

Google Map

ปัญหาและความท้าทาย

 • การประสานงานเพื่อศึกษาข้อมูลอาชีพที่ผู้ต้องขังในแต่ละเรือนจำสนใจ

 • การศึกษาข้อมูลทั้งข้อจำกัด ความเป็นไปได้ในการสอนวิชาชีพที่เหมาะสม ทั้งเรื่องความถนัด ต้นทุนริเริ่มอาชีพ และอื่นๆ

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • สร้างช่องทางการทำกิจกรรมด้านสังคมในส่วนที่มีความต้องการแท้จริง

 • เกิดความร่วมมือของเหล่าอาสาสมัคร เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างรูปแบบในการพัฒนาความช่วยเหลือที่ยั่งยืน

 • เกิดเป็นเครือข่ายอาสาสมัครปลุกพลังเปลี่ยนไทย “ร่วมแรงเพื่อส่งต่อสู่สังคมแห่งการแบ่งปัน”

สนับสนุนโครงการ

*กดปุ่มสีแดงด้านล่างเพื่อสนับสนุนโครงการ

0/0 คน

2/3 คน
ถูกสนับสนุนแล้ว 2/3 เรื่อง

0/0 หน่วย

สิ้นสุดการระดมทุน

โครงการจะสิ้นสุดวันที่ 15 กรกฎาคม 2560

เจ้าของโครงการ

สถานที่กิจกรรม

ติดต่อเจ้าของโครงการ

ปลุกพลังเปลี่ยนไทย ห้อง 409 ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330

ผู้ร่วมแบ่งปันล่าสุด

ความคืบหน้าโครงการ

 • เปิดรับ 3T

  1 มิถุนายน 2560

 • สิ้นสุดการเปิดรับ 3T

  15 กรกฎาคม 2560

 • เริ่มทำกิจกรรม

  3 กรกฎาคม 2560

  วันที่ 3 ก.ค 2560 สถานที่ เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี

  • หลักสูตร 3,000 บาท --> สบู่และเกลือสปา
  • จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน

   

  วันที่ 7 ก.ค 2560 สถานที่ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี

  • หลักสูตร 3,000 บาท --> เมนูนำ้ปั่น
  • จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 45 คน

   

  วันที่ 12 ก.ค 2560 สถานที่ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี

  • หลักสูตร 5,000 บาท --> เบเกอรี่
  • จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน