Young O Der สูงวัยยังไหวอยู่

ปลุกพลังเปลี่ยนไทย
ทําสื่อสร้างสรรค์ Music Video และวิธีทำกิจกรรมทางกายเพื่อเชิญชวนผู้สูงอายุมาขยับไปด้วยกัน
0%
 • จำนวนคนที่แบ่งปันเวลา มาร่วมเป็นอาสาสมัคร
1 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันความรู้ความสามารถ
1 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเงิน สิ่งของ ฯลฯ
0 หน่วย

แรงบันดาลใจให้พี่ๆในเรือนจำสู่อาชีพใหม่สร้างรายได้

ปลุกพลังเปลี่ยนไทย
เพราะความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นเป็นเพียงอดีตที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่เราสามารถเปิดหน้าต่างบานใหม่สู่การเปลี่ยนแปลงได้ พร้อมแรงบันดาลใจกับการสร้างอาชีพและรายได้เพื่อตัวเรา และสังคม
66%
 • จำนวนคนที่แบ่งปันเวลา มาร่วมเป็นอาสาสมัคร
0 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันความรู้ความสามารถ
2 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเงิน สิ่งของ ฯลฯ
0 หน่วย
สำเร็จ

วันพิเศษเพื่อแม่ (เด็กป่วย)

ปลุกพลังเปลี่ยนไทย
แม่ก็คือแม่ การดูแลเด็กป่วย แม่ต้องใช้พลังพิเศษมากกว่า 10 เท่า เราจึงอยากชวนทุกคนมาร่วมส่งพลังให้แม่เหล่านี้ด้วยกิจกรรมสร้างวันพิเศษให้แม่ได้บันทึกไว้ในความทรงจำ
100%
 • จำนวนคนที่แบ่งปันเวลา มาร่วมเป็นอาสาสมัคร
7 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันความรู้ความสามารถ
0 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเงิน สิ่งของ ฯลฯ
0 หน่วย
สำเร็จ

ส่งต่อชุดนักเรียนใหม่ให้น้อง พร้อมอุปกรณ์การเรียน

ปลุกพลังเปลี่ยนไทย
เพราะอุทกภัยพัดพาชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนต่างๆไปหมด เราจึงอยากชวนทุกคนมาร่วมแบ่งปันเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆ
103%
 • จำนวนคนที่แบ่งปันเวลา มาร่วมเป็นอาสาสมัคร
0 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันความรู้ความสามารถ
0 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเงิน สิ่งของ ฯลฯ
1547 หน่วย
สำเร็จ

Art for Health

CreativeCitizen
โครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย และ CreativeCitizen ชักชวนอาสาสมัครช่วยกันทาสี และปรับทัศนียภาพให้กับพื้นที่บ้านเด็กพิการ เพื่อฟื้นฟูจิตใจ เสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ สังคม และสุนทรียศาสตร์ 
137%
 • จำนวนคนที่แบ่งปันเวลา มาร่วมเป็นอาสาสมัคร
292 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันความรู้ความสามารถ
8 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเงิน สิ่งของ ฯลฯ
138 หน่วย
สำเร็จ

ส่งข้าวให้เด็ก (Rice for Good) โรงเรียนบ้านดาตีกา

ปลุกพลังเปลี่ยนไทย
ส่งข้าวให้เด็กดอย-ตะเข็บชายแดง (Rice for Good) เพราะเด็กยากไร้หลายคนต้องอาศัยอยู่ที่โรงเรียน แต่รัฐไม่ได้มีงบประมาณสนับสนุน เราจึงอยากชวนทุกคนส่งข้าวสารไปให้น้องได้กิน
100%
 • จำนวนคนที่แบ่งปันเวลา มาร่วมเป็นอาสาสมัคร
0 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันความรู้ความสามารถ
5 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเงิน สิ่งของ ฯลฯ
137 หน่วย
สำเร็จ

ธนาคารเครื่องปั้มนมแม่ (Breast Pump)

CreativeCitizen
โครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย และ CreativeCitizen เชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินซื้อเครื่องปั้มนมให้กับโรงพยาบาล และร่วมบริจาคเครื่องปั้มนมมือหนึ่งหรือมือสองที่ยังใช้งานได้ เพื่อส่งต่อคุณแม่ผู้ยากไร้ ให้สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้
100%
 • จำนวนคนที่แบ่งปันเวลา มาร่วมเป็นอาสาสมัคร
1 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันความรู้ความสามารถ
0 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเงิน สิ่งของ ฯลฯ
120065 หน่วย
สำเร็จ

อุปกรณ์ฝึกทักษะสำหรับเด็กสมองพิการ C.P.

CreativeCitizen
โครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย และ CreativeCitizen ชักชวนอาสาสมัครช่วยกันประกอบอุปกรณ์ฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กสมองพิการ C.P. เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันของเด็กพิการ
343%
 • จำนวนคนที่แบ่งปันเวลา มาร่วมเป็นอาสาสมัคร
105 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันความรู้ความสามารถ
5 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเงิน สิ่งของ ฯลฯ
0 หน่วย
สำเร็จ

กินอะไรดี? ดีต่อเด็กๆในโรงเรียน

ปลุกพลังเปลี่ยนไทย
“Food4Good” ร่วมกับ “ปลุกพลังเปลี่ยนไทย” เชิญชวนกูรูด้านอาหารและโภชนาการ เจ้าของร้านอาหาร เชฟ ผู้ปกครอง คุณครู และมีผู้ใจรักการทำอาหารทุกท่าน ร่วมคิดค้นเมนูอาหารอร่อย มีประโยชน์ เพื่อทำให้อาหารทุกมื้อของเด็กๆในโรงเรียนมีสารอาหารที่ครบถ้วน
101%
 • จำนวนคนที่แบ่งปันเวลา มาร่วมเป็นอาสาสมัคร
2 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันความรู้ความสามารถ
3 คน
 • จำนวนคนที่แบ่งปันทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเงิน สิ่งของ ฯลฯ
100 หน่วย